Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Folder van Maxwell misleidend door ontbreken typenummers.

In de folder van Maxwell worden diverse elektronische producten aangeboden waarvan wel het merk maar niet het typenummer wordt vermeld.

De Commissie vindt dit misleidend omdat het aanbod van elektrotechnische apparatuur zeer gevarieerd is en doordat voor de consument de voortdurende wijzigingen in uitvoering moeilijk te overzien zijn. Vernieuwing en/of aanpassing van een bestaand product wordt vaak tot uitdrukking gebracht door wijziging van het typenummer. Zonder typenummer is het aangeboden product daarom voor de consument moeilijk te identificeren en niet te vergelijken met aanbiedingen elders waarop volgens de uiting “Nergens zoveel korting” wordt gegeven. Door het ontbreken van de typenummers van de apparaten kan de gemiddelde consument er dan ook toe worden gebracht een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen, ongeacht of hij uiteindelijk tot aankoop van een product overgaat. De reclame is daarom in strijd met artikel 8.2 NRC (nieuw) en in het bijzonder sub b.

Aangezien adverteerder eerdere uitspraken van de Commissie naast zich neer heeft gelegd, heeft de Commissie besloten deze uitspraak openbaar te maken.

 

Dossier: 08.0124 d.d. 22 april 2008

 

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur

Tel.: 020- 696 0019

 

 

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap