Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Klachten tegen televisiereclame van Consument en Veiligheid leiden niet tot een aanbeveling

De Reclame Code Commissie heeft een groot aantal klachten ontvangen over een televisiereclame van Consument en Veiligheid. In de reclame wordt gewaarschuwd voor het risico van een valpartij door kinderen vanaf hoogte in en rondom het huis. De klagers storen zich, kort gezegd, aan het feit dat bij de reclame gebruik is gemaakt van een muzieknummer (“Tears in heaven”) van Eric Clapton, dat hij heeft geschreven nadat zijn zoon door een valpartij om het leven was gekomen. De klagers achten dit in strijd met de goede smaak en de goede zeden. De klachten zijn voorgelegd aan de voorzitter van de Reclame Code Commissie.

De voorzitter heeft zijn beslissing op de volgende overwegingen gebaseerd:

“Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting nodeloos kwetsend is of in strijd met criteria zoals de goede smaak of het fatsoen stelt de Reclame Code Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria.

In de onderhavige reclame wordt op indringende wijze de aandacht gevestigd op het feit dat kinderen op onbewaakte momenten kunnen vallen en op de (mogelijk ernstige) gevolgen die dat kan hebben. Tot slot wordt gewezen op de website www.valwijzer.nl.  Blijkens de hierbij ingesloten informatie op www.veiligheid.nl, naar welke website kan worden doorgelinkt via www.valwijzer.nl, is Eric Clapton van de onderhavige campagne op de hoogte.

 Met inachtneming van voornoemde terughoudendheid acht de voorzitter de onderhavige reclame niet van dien aard, dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden. Evenmin is er sprake van strijd met artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code.

 De website www.valwijzer.nl bevat feitelijke informatie en kan naar het oordeel van de voorzitter niet worden aangemerkt als een reclame-uiting. Derhalve is de Commissie niet bevoegd daarover te oordelen.” 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap