Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Kennisgeving in verband met commercials New York Pizza

De Reclame Code Commissie heeft in een korte tijd opnieuw veel klachten over de commercials van New York Pizza ontvangen.

In eerdere beslissingen met betrekking tot de commercials van New York Pizza, heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat het in de commercials gebezigde taalgebruik de grenzen van het toelaatbare niet overschrijdt. Dit brengt mee dat nieuwe klachten met betrekking tot het taalgebruik niet in behandeling kunnen worden genomen.

Ten aanzien van de commercial waarin een man in een rode plas tomatenketchup ligt, heeft de Commissie in een eerdere beslissing geoordeeld dat het in die commercial getoonde geweld in strijd is met de goede smaak en het fatsoen voor zover de commercial wordt uitgezonden vóór 20.00 uur. De Commissie heeft daarbij, gebruikmakend van haar bevoegdheid in artikel 17 lid 1 sub g van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, voorwaarden gesteld aan het tijdstip van de uitzending van de reclame. Deze commercial mag pas na 20.00 uur worden uitgezonden.

 

Dossier 08.0187A/B

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap