Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Tel Sell voor verfrollersysteem Paint Wizard Pro misleidend

Reclame van Tel Sell B.V. voor het verfrollersysteem Paint Wizard Pro is misleidend. 

Het betreft de televisiereclame waarin een milieuvervuilende handeling, te weten het onder de kraan schoonmaken van een verfroller, wordt getoond.

Ingevolge artikel 10.1 lid 2 van de Wet Milieubeheer is het verboden om -kort gezegd- zodanige handelingen met betrekking tot afvalstoffen te verrichten of na te laten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

Door bij het aanprijzen van de Paint Wizard Pro verfroller als voordeel naar voren te brengen dat deze gemakkelijk is schoon te maken door de roller gewoon onder de kraan te houden, zonder daarbij tot uitdrukking te brengen dat dit een (bij wet) verboden handeling is, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en is de uiting in strijd met de artikelen 2 en  7 NRC.

Tevens mag ingevolge artikel 11 van de Milieu Reclame Code  in reclame geen vermijdbaar milieu-onvriendelijk gedragen ten voorbeeld worden gesteld. Door in de uiting de verfroller onder de kraan schoon te maken, acht de Commissie de uiting tevens in strijd met deze bepaling.   

Aangezien de Commissie adverteerder al eerder naar aanleiding van een vergelijkbare uiting heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft zij besloten deze uitspraak openbaar te maken. 

Dossier:  2009/00054 d.d. 25 maart 2009

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap