Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Daihatsu blijft als misleidend beoordeelde reclame voor Daihatsu Cuore verspreiden

DIAHATSU BLIJFT ALS MISLEIDEND BEOORDEELDE RECLAME VOOR DAIHATSU CUORE VERSPREIDEN

RECLAME CODE COMMISSIE STELT VAST DAT:

1. Daihatsu Cuore NIET de zuinigste benzine auto ter wereld is

2. Daihatsu Cuore NIET milieuvriendelijk is

3. Anno 2008 Daihatsu dealers NIET al jaren op rij gekozen zijn tot de beste van ons land.

 

Daarmee verstrekt Daihatsu onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code en hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlands Reclame Code (NRC).

 

Bovendien acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC),  ingevolge welke bepalingen de consument niet mag worden misleid over milieuaspecten van het aangeprezen product. Een auto is per definitie niet milieuvriendelijk en om die reden dient de Daihatsu Cuore ook niet als milieuvriendelijke auto te worden bestempeld.  

 

Van de mededeling dat “Daihatsu dealers al jaren op rij worden gekozen tot de beste van ons land” gaat de suggestie uit dat dit op het moment dat de gewraakte uiting openbaar is gemaakt, derhalve in 2008, het geval is. Bescheiden waaruit blijkt dat dit ook in 2008 het geval was, zijn niet overgelegd. Gelet hierop heeft adverteerder onjuiste informatie gegeven als bedoeld in artikel 8.2 NRC en ook hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlands Reclame Code (NRC). Dat het onderzoek waarop de gewraakte mededeling is gebaseerd, na 2005 niet meer is uitgevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

 

Ondanks de aanbeveling van het College van Beroep d.d. 19 augustus 2008 blijft Daihatsu misleidende reclame verspreiden voor haar Daihatsu Cuore.

 

Dossier:  2009/00155 d.d. 16 april 2009

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap