Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Beslissingen inzake Sapph Underlines B.V. - lingerie reclame (dossier 2009/00301)

Op 13 mei 2009 heeft de Reclame Code Commissie uitspraak gedaan in twee klachten die zijn ingediend tegen de lingeriereclame van Sapph Underlines B.V. De Reclame Code Commissie heeft beide klachten afgewezen.

Klagers kunnen tegen beide beslissingen nog beroep instellen! Dit betekent dat de beslissing nog niet onherroepelijk is.

In zaak 1 heeft de Reclame Code Commissie daartoe als volgt overwogen:

a)  De Commissie begrijpt uit het verweer van adverteerder dat in het onderhavige geval de foto van een bestaand model om esthetische redenen digitaal is bewerkt. Een dergelijke bewerking dient inmiddels als een in reclame gebruikelijke, bij het publiek bekende techniek te worden beschouwd die erop is gericht om de aanprijzende werking van de reclame-uiting te vergroten. Het resultaat van die bewerking kan niet in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) worden geacht. De op dat artikel gebaseerde klacht kan derhalve niet slagen.

b)  Ook overigens treft de klacht geen doel. De Commissie acht het niet aannemelijk dat de reclame-uiting een bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid in de zin van artikel 4 NRC, terwijl evenmin kan worden gezegd dat de reclame agressief in de zin van artikel 14.1 NRC is.

 

In zaak 2 heeft de Reclame Code Commissie als volgt overwogen:

De Commissie stelt zich bij de beoordeling van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de goede smaak en het fatsoen respectievelijk met de goede zeden, terughoudend op, dit wegens het subjectieve karakter van deze criteria. Met inachtneming van deze terughoudend is de Commissie van oordeel dat de onderhavige poster de grenzen van het toelaatbare niet overschrijdt. De poster toont weliswaar een vrouw in lingerie die in een uitdagende en erotisch geladen pose is afgebeeld, maar de Commissie acht de afbeelding niet te expliciet. De Commissie heeft er overigens begrip voor dat de onderhavige reclame-uiting gelet op zijn aard niet door iedereen wordt gewaardeerd, maar dit kan niet tot een ander oordeel in deze zaak leiden.

 

 

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mr P.E.C. Ancion-Kors

Tel. 020-301.33.97

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap