Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van de Nationale Handelsacademie misleidend

Reclame van de Nationale Handelsacademie misleidend

Het College van Beroep heeft een uitspraak van de Reclame Code Commissie over twee reclamefolders van de Nationale Handelsacademie (NHA) bevestigd.

Op de folders staan mededelingen die volgens het College de indruk wekken dat er sprake is van een jubileumkorting wegens het 75 jarig bestaan van NHA en dat deze korting van tijdelijke aard is. In hoger beroep heeft NHA meegedeeld dat de prijzen structureel in plaats van incidenteel laag zijn. NHA heeft bedoeld in de desbetreffende reclame tot uitdrukking te brengen dat zij een prijsvechter is. Ze laat met de in de folders opgenomen “doorstreepprijzen” zien wat naar haar oordeel redelijke commerciële tarieven voor de desbetreffende cursussen zijn. Het College is van oordeel dat dit voor de gemiddelde consument niet, tenminste onvoldoende uit de uitingen in kwestie op te maken is.

Derhalve bevestigt het College het oordeel van de Commissie dat  de reclame misleidend en daardoor oneerlijk is in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

Aangezien de Commissie en het College van Beroep NHA in 2008 al hebben aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en NHA geen gevolg heeft gegeven aan die aanbeveling, heeft de Commissie terecht besloten om een openbare aanbeveling te doen.

Dossier  2009/00108 CvB

- Als gevolg van de aanbeveling, heeft NHA per 6 oktober 2009 haar reclame-uitingen gewijzigd -

 

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap