Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Klachten over reclame Record Jackpot toegewezen

De Reclame Code Commissie heeft ruim 60 klachten ontvangen over de reclame-uitingen voor de Record jackpot van € 27,5 miljoen. De klachten komen in essentie erop neer dat de reclame misleidend zou zijn, omdat niet is gewezen op de mogelijkheid dat de jackpot op een eenvijfde lot kan vallen. De Reclame Code Commissie heeft een aantal klachten geselecteerd die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd. Deze klachten zijn donderdagochtend 13 augustus 2009 behandeld. De Commissie heeft nog dezelfde dag uitspraak gedaan. Deze luidt als volgt:

De Commissie heeft de behandelde klachten gegrond verklaard. Daarbij speelt een belangrijke rol dat er een ontwikkeling is dat mensen steeds meer met een eenvijfde staatslot meespelen. Bij de trekking op 10 augustus 2009 was het aantal deelnemers met een eenvijfde lot groter dan het aantal deelnemers met een heel lot. De kans dat de jackpot volledig wordt uitgekeerd is daardoor kleiner geworden dan 50%. De Commissie acht het onder deze omstandigheden onjuist dat in de reclame-uitingen een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen het gegarandeerd vallen van de jackpot van € 27,5 miljoen en de omvang van de jackpot. De Commissie is van oordeel dat de consument had moeten worden geïnformeerd over het feit dat er een aanzienlijke kans bestaat dat niet de volledige jackpot zou worden uitgekeerd.

Klik  hier voor de uitspraak.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap