Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

College van Beroep vernietigt beslissingen Reclame Code Commissie inzake reclame Nederlandse Energie Maatschappij met Maurice de Hond.

In 2 dossiers heeft het College van Beroep (CvB) beoordeeld of de Nederlandse Reclame Code (NRC) is overtreden. Klagers waren van mening dat het ongeoorloofd was dat Maurice de Hond in zijn hoedanigheid van onderzoeker optrad in reclame-uitingen voor de Nederlandse Energie Maatschappij.

Het CvB vernietigde de beslissingen van de Commissie, omdat het CvB van oordeel is dat artikel 11.2 NRC, dat toeziet op de herkenbaarheid van reclame, niet is overtreden. In artikel 11.2 NRC is onder meer bepaald:

  • "Het in reclame optreden van personen die krachten hun deelname aan programma's geacht kunnen worden gezag respectievelijk vertrouwen te hebben bij bepaalde publieksgroepen is verboden."

Maurice de Hond geniet al jaren landelijke bekendheid als (onafhankelijk) onderzoeker en opiniepeiler, met name op politiek gebied. Resultaten van zijn onderzoek worden regelmatig aangehaald in de krant en op televisie. Ook neemt Maurice de Hond wel deel aan programma's op televisie, waarbij hij zijn onderzoek toelicht. Het CvB acht het niet onaannemelijk dat Maurice de Hond bij een deel van het publiek niet alleen bekend is maar, gezien zijn opinieonderzoeken die regelmatig in de publiciteit komen, ook een zeker gezag of vertrouwen geniet als onafhankelijk onderzoeker.

Dat betekent echt niet dat artikel 11.2 NRC is overtreden, omdat Maurice de Hond dat gezag of vertrouwen niet heeft door zijn deelname aan programma's.

Twee andere bezwaren tegen de reclame, te weten dat de reclame misleidend zou zijn, omdat zou worden gesuggereerd dat naar een onafhankelijke vergelijkingswebsite zou worden verwezen en omdat de berekeningen in het onderzoek van Maurice de Hond gebaseerd zouden zijn op nog onbekende tarieven van concurrenten, waren reeds door de Reclame Code Commissie afgewezen. Tegen deze beslissing is géén hoger beroep ingesteld.

dossiers CVB  2009/00385 en  2009/00385A d.d. 1 september 2009

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap