Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Bloem Natuurproducten voor Cratahama Extra Forte misleidend

Het betreft een advertentie voor het homeopathische middel Cratahama Extra Forte waarover beweerd wordt dat het zou helpen bij typische overgangsverschijnselen.

Nu niet is aangetoond dan wel aannemelijk is gemaakt dat Cratahama Extra Forte de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven, wordt onjuiste informatie verstrekt over een van de voornaamste kenmerken van het product, te weten de werking en de te verwachten resultaten van Cratahama Extra Forte. De gemiddelde consument kan daardoor ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Aangezien de Reclame Code Commissie al eerder (op 21 augustus 2008) heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, heeft zij besloten deze uitspraak openbaar te maken.

dossier 2009/00522 d.d. 27 oktober 2009

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap