Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

"Redactionele" artikelen en advertenties in Swinglevend in strijd met NRC geoordeeld

Op verzoek van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) hebben de Reclame Code Commissie en in hoger beroep het College van Beroep diverse uitingen in het blad Swinglevend, nummer 1, 2009, in strijd met de NRC bevonden.

Drie redactioneel ogende artikelen in het blad Swinglevend zijn volgens het College reclame, maar zijn als zodanig onvoldoende herkenbaar. Deze uitingen zijn daarom oneerlijk. Ook zijn de artikelen in strijd met de Warenwet en de Geneesmiddelenwet.

Naast de redactioneel ogende artikelen zijn ook de advertenties voor Prelox, BioActive Magnesium en Bio-Glucosamine in strijd met de Warenwet en de Geneesmiddelenwet bevonden. De advertentie voor Evelle is in strijd met de Warenwet.

T.a.v. de claim “op aanraden van een deskundige” in de Prelox advertentie is vastgesteld dat deze in strijd is met de Europese verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims (EG nr. 1924/2006), omdat het verboden is te verwijzen naar “aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid”.

Pharma Nord wordt verantwoordelijk gehouden voor de advertenties, maar ook voor één van de “redactionele” artikelen, omdat er een verband is tussen de tekst van het “redactionele” artikel en het product Bio-Melotanine Complex van Pharma Nord, waarvoor in hetzelfde blad reclame wordt gemaakt.

Partner Medien, uitgever van Swinglevend, wordt verantwoordelijk geacht voor alle “redactionele” artikelen.     

Omdat Pharma Nord al eerder is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, is besloten om deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur

Tel.: 020- 3013397

Dossier 2009/00364 CvB d.d. 17 november 2009

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap