Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Adverterend bedrijfsleven verenigd in SRC slaat de handen ineen voor verantwoorde reclame. Bijdrage aan SRC per 15 januari 2010 verplicht: niet betalen betekent een overtreding van de Nederlandse Reclame Code.

De Stichting Reclame Code en de daarin aangesloten organisaties van adverteerders, media (print, audiovisueel, dialogue marketing, telemarketing, “online advertising”,  thuiswinkelen) en communicatieadviesbureaus staan alle voor verantwoorde reclame. Zelfregulering werkt, maar liefst 98% van de adverteerders die de afgelopen jaren een aanbeveling van de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep ontvingen gaf gevolg aan de uitspraken.

SRC kan echter alleen haar werk blijven realiseren wanneer het adverterend bedrijfsleven de stichting steunt. Een bijdrage aan SRC zal daarom per 15 januari 2010 verplicht worden: niet betalen betekent dan een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC). SRC  zal vervolgens in samenwerking met de adverteerderorganisaties in 2010 een awareness campagne voeren om het belang van verantwoord adverteren en de wijziging van de NRC onder de aandacht te brengen.

De NRC zal uitgebreid worden met artikel 19 waarin wordt bepaald dat: “Een organisatie of instelling die reclame maakt dient op verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie (RCC) aan te kunnen tonen dat hij zijn bijdrage aan SRC heeft  voldaan.”  In de praktijk komt het er op neer dat circa 150 concerns en adverteerders (met een minimale bruto mediabesteding van € 1 miljoen) een dergelijk verzoek van de voorzitter kunnen ontvangen.

Overtredingen op grond van artikel 19 NRC zullen behandeld worden door de (nieuwe) Financiële Kamer van de Reclame Code Commissie. Wanneer een klacht van een adverteerder wordt afgewezen en de adverteerder in kwestie alsnog zijn bijdrage niet voldoet,  zal zijn naam vermeld worden op de “Blacklist” op de SRC website. Ook adverteerders die niet (tijdig) reageren op de beslissing van de voorzitter van de Financiële Kamer van de RCC waarin hij constateerde dat de betreffende adverteerder artikel 19 NRC overtreedt (een zogenaamde VAB), komen op deze lijst. SRC zal tegelijkertijd alle aangesloten media en consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, informeren over de overtreding. De naam van de adverteerder zal ter publicatie aangeboden worden.

Daarnaast zal de (nieuwe) SRC Media Commissie, welke zal bestaan uit vertegenwoordigers namens de media, ingeschakeld worden indien adverteerders ook na opname op de Blacklist niet tot betaling overgaan. Deze Commissie heeft de bevoegdheid de ultieme sanctie: mediaweigering in te roepen. Hierbij zal aan media-exploitanten worden verzocht aangeboden reclame-uiting(en) van de betreffende adverteerder niet openbaar te maken.

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mr P.E.C. Ancion-Kors

Tel.: 020-301 33 97

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap