Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Vijfde Wiel B.V. voor scootmobielen appelleert ten onrechte aan angstgevoelens, is misleidend en geeft onderzoeksgegevens onjuist weer.

Het betreft een advertentie die in twee versies in verschillende bladen is geplaatst. De advertenties beginnen steeds met de kop: “Waarschuwing voor scootmobielers!” gevolgd door mededelingen over het aantal scootmobielrijders dat in ziekenhuizen is behandeld en de toename van het aantal ongelukken met dergelijke voertuigen.

De Reclame Code Commissie vindt dat de advertenties door hun inhoud en context ten onrechte suggereren dat scootmobielen met drie of vier wielen gevaarlijk zijn en ook steeds gevaarlijker worden doordat zij kunnen omvallen. Deze mededelingen van adverteerder (die scootmobielen met vijf wielen op de markt brengt )zijn te ongenuanceerd en ook cijfermatig onjuist waardoor zij een onjuist beeld schetsen van de veiligheid van scootmobielen met drie of vier wielen. Uit het rapport van de Stichting Consument en Veiligheid waarop de advertentie is gebaseerd, blijkt niet bij hoeveel ongevallen met een scootmobiel sprake was van het daadwerkelijk omvallen van de scootmobiel doordat deze slechts drie of vier wielen heeft in plaats van vijf. Voorts is de Commissie van oordeel dat adverteerder, door de advertentie vorm te geven als een uitdrukkelijke “waarschuwing” met een verwijzing naar het aantal ongevallen en ziekenhuisopnamen waarbij een scootmobiel betrokken is, zonder te rechtvaardigen redenen appelleert aan mogelijke angstgevoelens onder de gebruikers van een scootmobiel.

Nu sprake is van een kwetsbare doelgroep die op een zeer alarmerende en indringende wijze wordt benaderd, ziet de Commissie aanleiding de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 Dossier 2009/00869 d.d. 8 januari 2010

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap