Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Beslissingen Reclame Code Commissie over de reclame-uitingen voor de film SINT

De Reclame Code Commissie heeft in korte tijd ruim 2.000 klachten ontvangen over reclame-uitingen voor de film Sint die wordt geregisseerd door Dick Maas en gedistribueerd door A-Film Distributie B.V. Het gaat, kort gezegd, om een horrorfilm bedoeld voor 16 jaar en ouder. Klagers achten de reclame-uitingen voor deze film niet geschikt voor jonge kinderen.

In verband met het grote aantal klachten heeft de Reclame Code Commissie vijf zaken behandeld die representatief zijn voor de ruim 2.000 ingediende klachten, en wel op 21 oktober 2010. Deze zaken zijn bekend onder nummer 2010/00753.

In alle zaken heeft de Reclame Code Commissie de klacht afgewezen. Hierna volgt een samenvatting van het oordeel van de Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie). 

Met betrekking tot de poster

De Commissie heeft slechts geoordeeld over de poster zoals deze nu in de bioscoop hangt, nu de poster tot dusverre uitsluitend op deze wijze openbaar is gemaakt. De Commissie heeft weliswaar begrip voor de standpunten van klagers, maar is op grond van het volgende van oordeel dat de grens van het toelaatbare niet wordt overschreden. Op het eerste gezicht herkent men op de poster het silhouet van Sinterklaas op zijn paard, en dit acht de Commissie voor kinderen niet angstaanjagender dan een willekeurige andere afbeelding van de Sint. Het gezicht van de Sint is zeer onduidelijk en donker afgebeeld. Bij bestudering van zeer nabij wordt dit nauwelijks anders. Gelet hierop acht de Commissie het niet aannemelijk dat kinderen ten gevolge van dit beeld angstig zullen worden of dat zij hiervan nachtmerries zullen krijgen. Ook voor het overige acht de Commissie de poster niet angstaanjagend voor kinderen. De details op de poster zoals de staf, het hoofd van het paard en de gedeeltelijk rode letters van het woord “Sint” zullen, naar het oordeel van de Commissie, door kinderen niet met horror in verband worden gebracht of als eng worden ervaren.

Eén van de klagers heeft de poster ter vergadering (gedeeltelijk) voor een lichtbak gehouden, daarbij aanvoerende dat de poster binnenkort zo op straat is te zien. Dit brengt de Commissie niet tot een ander oordeel, nu daardoor op de reclame-uiting nauwelijks meer details te zien zijn. Voor zover naar meningen van deskundigen wordt verwezen, bieden deze onvoldoende duidelijkheid over het effect van de poster op kinderen.

Met betrekking tot de trailer

Ten aanzien van de trailer die op Youtube is te zien, stelt de Commissie voorop dat Youtube niet in het bijzonder bedoeld is voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. De Commissie gaat ervan uit dat kinderen van die leeftijd niet zonder toezicht van hun ouders dergelijke kanalen op het internet mogen bekijken.

Voor kinderen van 12 jaar en ouder die de trailer op Youtube zien, is van belang dat de trailer ook wordt vertoond voorafgaand aan bioscoopfilms en in dat kader door het Nicam/Kijkwijzer geschikt is bevonden voor kinderen van 12 jaar en ouder. De Commissie vindt dat de trailer weliswaar als ‘eng’ te beschouwen beelden bevat, maar deze zijn, ook naar het oordeel van de Commissie, voor kinderen vanaf 12 jaar niet dermate schokkend dat deze ontoelaatbaar zouden zijn.

Tegen de beslissingen staat gedurende zeven dagen beroep open.

Klik op een van onderstaande documenten om de volledige tekst van de beslissingen te raadplegen.

 RCC2010/00753 

 RCC2010/00753A

 RCC2010/00753B

 RCC2010/00753C

 RCC2010/00753D

Voor informatie:

Mr. Prisca Ancion-Kors 020 6960019

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap