Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Billboardreclame Suit Supply toelaatbaar

De Reclame Code Commissie heeft klachten tegen 3 billboardreclames van Suit Supply afgewezen. De klachten komen erop neer dat de drie reclame-uitingen in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen en/of de goede zeden. 

De Commissie stelt vast dat verschillend wordt gedacht over de vraag of  deze reclame voor mannenkleding, die onmiskenbaar seksueel getint is, in het licht van de Nederlandse Reclame Code toelaatbaar moeten worden geacht. Daarbij dient met name te worden bedacht dat het publiek op straat onverhoeds  met deze reclame-uitingen kan worden geconfronteerd.

De Commissie vindt echter dat de verwijzing  naar seksualiteit in geen van de drie uitingen van dien aard is, dat de grenzen van de goede smaak, het fatsoen of de goede zeden worden overschreden.Voor zover de klacht luidt dat de uitingen vrouwonvriendelijk zijn, overweegt de Commissie dat de wijze waarop de man en de vrouw in de verschillende uitingen zijn afgebeeld, niet getuigt van gebrek aan respect jegens de vrouw.     

Er is geen beroep in gesteld tegen de uitspraak.

 dossier 2010/00818     dossier 2010/00818A 

 dossier 2010/00818B    dossier 2010/00818C

De reclame-uitingen in kwestie:   1    2    3

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap