Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Belangrijke wijziging: Definitie van reclame in Nederlandse Reclame Code met ingang van 1 januari 2011

Wanneer is er sprake van reclame?

Met ingang van 1 januari 2011 beantwoorden de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep deze vraag aan de hand van de volgende definitie:

Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.

Adverteerder is een organisatie of een persoon niet zijnde een consument.

De Nederlandse Reclame Code is het kompas voor het adverterend bedrijfsleven bij het maken van verantwoorde reclame. De definitie van reclame dient dan ook alle huidige vormen van reclame maken te omvatten.

De nieuwe definitie houdt een aanvulling in op de huidige definitie. Aan de openbare aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden is toegevoegd de systematische directe dan wel indirecte aanprijzing daarvan en reclame gemaakt met behulp van derden.  Met deze wijziging geeft het adverterend bedrijfsleven aan dat zij niet alleen nu, maar ook in de toekomst met behulp van eigentijdse marketingtechnieken op een verantwoorde wijze reclame wenst te maken.

Meer informatie en de bijbehorende toelichting op artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code vindt u hier.

 

Voor nadere informatie:

Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur

Tel.: 020-3013397

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap