Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Pharma Nord maakt weer reclame in strijd met de regels: www.beterlevenmetcholesterol.nl en “redactionele” artikelen en advertenties in Swinglevend in strijd met NRC

De Reclame Code Commissie heeft zowel de website www.beterlevenmetcholesterol.nl als diverse uitingen in de bladen Swinglevend, nummers 1 en 2, 2010, in strijd met de NRC bevonden.

In beide nummers van Swinglevend staan uitingen over “een supplement met co-enzym Q10” en wordt voor meer informatie verwezen naar www.beterlevenmetcholesterol.nl.

De website www.beterlevenmetcholesterol.nl lijkt vervolgens feitelijke informatie te bevatten over cholesterol, het geneesmiddel statine en het voedingssupplement Q10, maar blijkt bij nader inzien reclame te zijn voor het product Bio Quinon Q10 van Pharma Nord.

De Commissie oordeelt dat de gemiddelde lezer bij een bezoek aan de website een verband zal leggen tussen het supplement uit Swinglevend en het op de website aangeprezen product Bio-Quinon Q10 van Pharma Nord. De Commissie merkt de uitingen in Swinglevend aan als reclame voor dit product. Nu deze uitingen echter puur redactionele artikelen lijken, zijn deze niet duidelijk als reclame herkenbaar.

De website en de uitingen in Swinglevend zijn ook in strijd met de Geneesmiddelenwet en deels met de Warenwet, omdat er gebruik wordt gemaakt van ontoelaatbare medische claims.  

Naast bovenbedoelde uitingen zijn de advertenties in Swinglevend voor Bio-Glucosamine Forte en BioActive Magnesium, gelet op het gebruik van ontoelaatbare medische claims, in strijd met de Geneesmiddelenwet. 

Tenslotte is zowel de website als de advertentie voor Bio-Glucosamine Forte in strijd met artikel 12 van de Europese verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims (EG nr. 1924/2006). Op grond hiervan is het verboden om te verwijzen naar “aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid”.

 Pharma Nord wordt verantwoordelijk gehouden voor zowel de website als de “redactionele”  artikelen en de advertenties in Swinglevend. Partner Medien, uitgever van Swinglevend, wordt mede verantwoordelijk geacht voor de “redactionele” artikelen in Swinglevend.      

Omdat beide verweerders al eerder is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, is besloten om deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

dossier 2010/00516

 

Voor nadere informatie:

Stichting Reclame Code

Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur

Tel.: 020- 696 0019

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap