Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Publicatie rapport: Hoe ervaart men de klachtenafhandeling door de RCC?

De Stichting Reclame Code (SRC) publiceert vandaag de resultaten van het onderzoek “Hoe ervaren consumenten de klachtenafhandeling door de Reclame Code Commissie (RCC)?”. In opdracht van SRC heeft marktonderzoekbureau Trendbox een onderzoek uitgevoerd onder consumenten die het afgelopen jaar en begin dit jaar een klacht hebben ingediend bij de RCC. Uit het onderzoek blijkt dat de ruime meerderheid van de klagers/respondenten tevreden is over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld en vertrouwen heeft in de deskundigheid van de Commissie en de uitspraken die zij doet.  

De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe consumenten de klachtenafhandeling door de RCC beleven en vervolgens het proces, waar nodig, te optimaliseren. Uit het onderzoek is onder meer gebleken:

  • De ruime meerderheid van de klagers is tevreden over de wijze waarop hun klacht is afgehandeld en heeft vertrouwen in de deskundigheid van de Commissie. Slechts 15% heeft verklaard meer of minder ontevreden te zijn. Vrijwel alle klagers beschouwen de klachtenprocedure bovendien als helder en duidelijk. Daarbij zijn zes op de tien klagers tevreden met de uiteindelijke beslissing, ongeacht of zij in het gelijk zijn gesteld of niet.
  • De  RCC wordt omschreven als “bewaker van de reclamebranche”. Klagers zijn bekend met andere klachtenpodia zoals de Consumentenbond en televisieprogramma’s Radar en Kassa!.  Deze worden echter niet gezien als concurrenten van de Commissie, omdat zij wordt beschouwd als een specialist in klachten over reclame-uitingen. Men ervaart de Reclame Code Commissie als een unieke en professionele instantie.

Uit het onderzoek kwam ook een aantal suggesties ter verbetering naar voren. Zo gaf men aan graag vooraf meer inzicht te krijgen in het procesverloop van de klachtenafhandeling.  Daarnaast luidde het verzoek de klachtenprocedure verder te digitaliseren om de tijdsduur van de procedure, welke als redelijk werd beoordeeld in het onderzoek, te bekorten. De Stichting Reclame Code heeft deze suggesties ter harte genomen en zal zowel de informatievoorziening als digitalisering van de procedure verder gaan optimaliseren.

Klik hier voor de conclusies uit het onderzoeksrapport.

Voor nadere informatie:
Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur
Tel.: 020- 3013397

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap