Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Nu ook de Check 'Oneerlijke Reclame' op www.checksrc.nl

www.checksrc.nl: nu ook stapsgewijs nagaan wanneer  reclame eerlijk/oneerlijk is.  

Afgelopen maand heeft de Stichting Reclame Code (SRC) de website www.checksrc.nl gelanceerd. Hier kan de reclamemaker stapsgewijs nagaan of zijn concept reclame-uiting voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Op deze website is nu ook uitgebreide informatie te vinden over een onderwerp waar de Reclame Code Commissie (RCC) veel mee te maken heeft: Wanneer is sprake van (on)eerlijke reclame?

Verreweg het grootste aantal klachten dat de RCC  ontvangt, is afkomstig van consumenten die vinden dat zij door een reclame onjuist zijn voorgelicht, waardoor zij zich misleid voelen. Dergelijke klachten vallen onder het begrip oneerlijke reclame.
Om adverteerders een helpende hand te bieden bij het maken van eerlijke reclame, is een aparte Check (stap 3) ontwikkeld. De Check “Oneerlijke Reclame” geeft een adverteerder via een handig  keuzemenu snel een duidelijk inzicht  in de belangrijkste eisen die worden gesteld aan een reclame-uiting om ervoor te zorgen deze eerlijk is. Zo kan men bijvoorbeeld lezen wanneer het woord “gratis” wel of niet gebruikt mag worden en waar men op moet letten bij een aanbieding met een beperkte voorraad (lokkertje). 

Wanneer een reclamemaker de reclameregels uit de NRC heeft gelezen, de uitsprakendatabase en Check SRC! heeft geraadpleegd, maar toch nog met concrete vragen zit omtrent zijn concept reclame-uiting, kan hij pre-copy advies aanvragen bij de afdeling Monitoring & Compliance via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. In dialoog met de afdeling Monitoring & Compliance wordt met de adverteerder besproken op welke punten de reclame-uiting mogelijk strijd met de NRC oplevert. Een advies zal vooral praktisch zijn. Aan het verlenen van pre-copy advies zijn kosten verbonden. Verdere informatie vindt men op het aanvraagformulier op www.checksrc.nl.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap