Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame voor Equilac misleidend en in strijd met de wet

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de reclame-uitingen met betrekking tot Equilac Capsules en Equilac Sensitive Body Cream op de website www.equilac.nl in strijd met de wet en misleidend zijn.                       

De aanprijzing van Equilac Capsules is in strijd met de Warenwet, omdat gebruik is gemaakt van ontoelaatbare medische claims. De reclame voor beide producten, die door de wijze van aanprijzing als geneesmiddelen moeten worden aangemerkt, is tevens in strijd met de Geneesmiddelenwet, omdat voor deze producten geen handelsvergunning is verleend.

Nu niet aannemelijk is gemaakt dat Equilac Capsules en Equilac Sensitive Body Cream de werking hebben die daaraan in reclame wordt toegeschreven, bevatten de uitingen onjuiste informatie over een van de voornaamste kenmerken van de producten, namelijk de te verwachten resultaten. Omdat de gemiddelde consument door de uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

In de ernst van de overtreding heeft de Commissie aanleiding gezien deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Dossier: 2011/00907 d.d.24 oktober 2011

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap