Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Nieuwe/gewijzigde bijzondere reclamecodes per 1 januari 2012

Het bestuur van de Stichting Reclame Code heeft onderstaande gewijzigde dan wel nieuwe bijzondere reclamecodes goedgekeurd. De nieuwe regelingen zullen gelden vanaf 1 januari 2012 en zullen op de website van de Nederlandse Reclame Code worden gepubliceerd. 
De teksten van de nieuwe regelingen zijn nu reeds te raadplegen door op de desbetreffende regeling te klikken.

Aanpassing Bijzondere Reclamecodes sub a “Keuringsraad KOAG/KAG”
Aanpassing Bijzondere Reclamecodes “sub c Prijsvragen”
In de Code sub a wordt de eerste zin geschrapt in verband met de nieuwe Code Publiekreclame voor Geneesmiddelen (zie onder), terwijl Code sub c deels wordt aangepast (Reclame in gedrukte en electronische media waarin ...) en aangevuld met een extra onderdeel f (f. indien bijzondere voorwaarden verbonden zijn aan het kunnen deelnemen aan de prijsvraag, een korte omschrijving van die voorwaarden.)

Vernieuwde Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken
De nieuwe RVA bevat een regeling voor digitale marketing en social media, waarin extra voorwaarden staan waaraan reclame-uitingen in de vorm van digitale marketing aan moeten voldoen. Zo is het niet toegestaan dat content wordt ontvangen door personen die jonger zijn dan 18 jaar. In de nieuwe Code worden de eisen voor de verschillende vormen van digitale marketing nader uitgewerkt. Voorts is het in de nieuwe Code niet toegestaan om sportberoemdheden op te laten treden die nog actief sport op topniveau uitoefenen. Verder is het ook niet toegestaan om actieve sportbeoefening op verpakkingen van alcoholhoudende drank af te beelden.

Twee Codes E-mail worden vervangen door één compleet nieuwe Code Reclame via E-mail
Deze code vervangt de huidige aparte codes (B-to-C en B-to-B) die van toepassing zijn op het toezenden van ongevraagde reclame via e-mail. Wat gaat er wijzigen? In de vernieuwde code wordt het begrip ‘bestandseigenaar’ geïntroduceerd naast het begrip ‘adverteerder’, worden er nadere eisen gesteld aan het toestemmingsvereiste, het wijzen op het recht van verzet bij reclame via e-mail en worden er regels opgenomen voor tell-a-friend acties. Ook bevat de nieuwe code voorschriften over de informatie die aan de geadresseerde moet worden gegeven en de wijze waarop dat moet gebeuren.

Vernieuwde Reclamecode voor Kansspelen
De nieuwe RVK bepaalt dat aan de consument informatie moet worden gegeven over onder meer het aantal trekkingen en of er sprake is van een abonnement. Indien een prijs of lot als gratis, als bonus of als cadeau wordt aangeboden, en men een bepaalde aankoopverplichting heeft om gebruik te kunnen maken van dit aanbod, dan dient deze aankoopverplichting duidelijk in de reclame-uiting te worden vermeld. De aanduiding “gratis” kan alleen worden gebruikt als duidelijk is dat het cadeau verbonden is aan een prestatie, bijvoorbeeld: “Product X gratis bij de aanschaf van een lot”. Ook is bepaald dat niet de suggestie mag worden gewekt dat prijswinnaars verplicht zijn mee te werken aan reclame, zoals in de vorm van televisieopnamen.

Nieuw: Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen
Met ingang van 1 januari 2012 wordt de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. Dit betekent dat de Keuringsraad KOAG en de Reclame Code Commissie en het College van Beroep voortaan dezelfde code hanteren.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap