Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Nieuw op www.checksrc.nl: Herkenbaarheid van Reclame + Informatieverplichtingen

Nieuw op www.checksrc.nl: Stapsgewijs nagaan wanneer reclame voldoende als zodanig herkenbaar is. En welke informatie moet vermeld worden bij een reclame?

Op de website www.checksrc.nl kan de reclamemaker stapsgewijs nagaan of zijn concept reclame-uiting voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De website is nu uitgebreid met twee nieuwe onderwerpen: Herkenbaarheid van reclame en Informatieverplichtingen.

Het is belangrijk dat reclame als zodanig herkenbaar is. Wanneer dit niet het geval is, kan de Reclame Code Commissie bij een klacht mogelijk oordelen dat een reclame-uiting misleidend is. In de Check Herkenbaarheid van Reclame worden de aandachtspunten per medium en product/dienst toegelicht.

Daarnaast is een aparte Check Informatieverplichtingen ontwikkeld, waarin alle informatie over dit onderwerp is gebundeld. Een deel van deze informatie was al te vinden in de Check Oneerlijke Reclame. Nieuw is dat ook wordt ingegaan op de informatie die moet worden gegeven als er verschillende partijen bij de reclame betrokken zijn.

Wanneer een reclamemaker de reclameregels uit de NRC heeft gelezen, de uitsprakendatabase en Check SRC! heeft geraadpleegd, maar toch nog met concrete vragen zit omtrent zijn concept reclame-uiting, kan hij pre-copy advies aanvragen bij de afdeling Monitoring & Compliance via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. In dialoog met de afdeling Monitoring & Compliance wordt met de adverteerder besproken op welke punten de reclame-uiting mogelijk strijd met de NRC oplevert. Een advies zal vooral praktisch zijn. Aan het verlenen van pre-copy advies zijn kosten verbonden. Verdere informatie vindt men op het aanvraagformulier op www.checksrc.nl.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap