Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

SRC publiceert jaarverslag 2011

In totaal werden 1.528 beslissingen genomen door de (voorzitters van de) Reclame Code Commissie. In 537 zaken werd vastgesteld dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden.
98% van de adverteerders die een aanbeveling ontving, volgde deze op door de reclame-uiting aan te passen of in te trekken.

In zelfregulering is het van groot belang dat er niet alleen deskundig maar ook snel wordt geoordeeld over mogelijke overtredingen van de NRC. Des te eerder wordt geoordeeld of een reclame-uiting voldoet aan de reclameregels, des te sneller een adverteerder een reclame kan aanpassen of intrekken wanneer de regels zijn overtreden. Om deze reden introduceerde SRC in 2011 de mogelijkheid dat de voorzitter van de Reclame Code Commissie ook in zaken waarin de adverteerder gevraagd is verweer te voeren, kan besluiten zelf een klacht toe of af te wijzen. Voorheen werden deze zaken standaard afgehandeld door de voltallige Commissie. Door deze maatregel werden meer klachten afgehandeld door de voorzitter, wat resulteerde in een verkorte (gemiddelde) duur van de klachtenafhandeling.

Uit het jaarverslag blijkt dat nagenoeg alle adverteerders die een aanbeveling ontvingen, deze vrijwillig opvolgden en geen gebruik meer maakten van de veroordeelde reclame of deze aanpasten in overeenstemming met de NRC. Zo werd voor het derde jaar op een rij een hoge mate van compliance bereikt: 98% in 2009, 97% in 2010 en 98% in 2011.

Het complete jaarverslag, inclusief een financieel overzicht, is hier te raadplegen. 

Voor nadere informatie:
Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur
Tel.: 020- 3013397

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap