Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Seats en Sofas onduidelijk over twee aanbiedingen. Adverteerder past reclame aan.

Op verzoek van 2 klagers heeft de Reclame Code Commissie een reclame in een folder en op een webpagina van Seats and Sofas beoordeeld. Uit de bewuste folder bleek onvoldoende bij welke aankoop  de consument recht had op een kadoartikel. Op de website kwamen de prijs en de afbeelding van het bankstel niet met elkaar overeen. De afgebeelde bank was in de winkel duurder.

Omdat Seats en Sofas kort daarvoor reeds eerder een aanbeveling van de Reclame Code Commissie had gekregen, heeft de Commissie aanleiding gezien deze uitspraken als een ALERT onder de aandacht te brengen van een breder publiek.

De Stichting Reclame Code (SRC) vindt het belangrijk dat de beslissingen van de  Reclame Code Commissie  worden nageleefd. Daarom worden reclame-uitingen waarvan is vastgesteld dat de regels worden overtreden, gemonitord door een aparte afdeling van SRC, de Afdeling Compliance. De Afdeling Compliance heeft contact op genomen met Seats en Sofas en gevraagd op welke wijze zij gevolg gaat geven aan de uitspraken van de Commissie.

Seats en Sofas heeft laten weten dat zij in beide gevallen reeds actie had ondernomen. De betreffende websitepagina  was reeds aangepast en in de eerst komende nieuwe folders van juli 2012 zal extra worden verduidelijkt  op welk kadoartikel de koper recht heeft bij aankoop van een bank(stel).

Voor nadere informatie:  Mevrouw Mr P.E.C.  Ancion-Kors (020-3013397)

Dossiers 2012/00281 d.d. 27 april 2012 en 2012/00282 d.d. 1 mei 2012

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap