Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Nieuw op www.checksrc.nl: Voedingsclaims

Nieuw op www.checksrc.nl: Stapsgewijs nagaan wanneer en welke voedingsclaims mogen worden gebruikt.

Op de website www.checksrc.nl kan de reclamemaker stapsgewijs nagaan of zijn concept reclame-uiting voldoet aan de regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De website is nu uitgebreid met het onderwerp Voedingsclaims.

Voor het gebruik van voedingsclaims in reclame gelden diverse eisen. Er mogen maar een beperkt aantal voedingsclaims worden gebruikt, en dan ook nog onder specifieke voorwaarden. Dit alles staat beschreven in Europese regelgeving die moeilijk is te doorgronden en te hanteren. Daardoor bestaat het gevaar dat in reclame op onjuiste wijze met voedingsclaims wordt omgegaan. Bij het adverterend bedrijfsleven bestaat de vraag naar meer duidelijkheid op dit gebied.
De Check Voedingsclaims is ontwikkeld om de regelgeving over voedingsclaims voor elke adverteerder toegankelijker te maken en zo het risico op onjuiste voedingsclaims te verminderen.

Hoe werkt de Check Voedingsclaims?

In de Check kan de adverteerder aan de hand van een stroomschema vaststellen welke voedingsclaims gebruikt mogen worden. Een zoeksysteem maakt het mogelijk dat men eventuele suggesties voor goedgekeurde voedingsclaims kan opzoeken. Ook ziet u in de Check de belangrijkste aanvullende eisen met betrekking tot het gebruik van een voedingsclaim.

Deze Check is voortdurend in ontwikkeling. Opmerkingen en aanvullingen vanuit de branche zijn welkom. U kunt deze per e-mail versturen via de contact knop op de website.

Copy advies

Wanneer een reclamemaker de reclameregels uit de NRC heeft gelezen, de uitsprakendatabase en Check SRC! heeft geraadpleegd, maar toch nog met concrete vragen zit omtrent zijn concept reclame-uiting, kan hij copy advies aanvragen bij de afdeling Copy Advies via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. In dialoog met de afdeling Copy Advies wordt met de adverteerder besproken op welke punten de reclame-uiting mogelijk strijd met de NRC oplevert. Een advies zal vooral praktisch zijn. Aan het verlenen van copy advies zijn kosten verbonden. Verdere informatie vindt men op het aanvraagformulier op www.checksrc.nl.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap