Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Maxwell Retail BV misleidend bevonden

In een krantenadvertentie stelt Maxwell Retail B.V., aanbieder van elektronische en huishoudelijke apparaten, dat zij “absoluut de laagste prijs” garandeert met 100% prijsgarantie. In de advertentie worden diverse producten genoemd, echter zonder typenummers.

De Commissie is van oordeel dat het weglaten van de typenummers niet voldoet aan de vereisten van duidelijkheid en volledigheid. Zonder typenummer is het aangeboden product voor de consument lastig te identificeren. Hierdoor kan de consument het product niet met andere aanbiedingen vergelijken en kan zij evenmin de claim “absoluut de laagste prijs’’ controleren. Gelet hierop acht de Commissie de uiting misleidend.

De reclame is in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

Daar reeds eerder een reclame-uiting van Maxwell Retail B.V. wegens het ontbreken van typenummers in strijd met de Nederlandse Reclame Code is bevonden, heeft de Commissie besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Klik hier voor de link naar het dossier.

Bezoek ook de rubriek 'non-compliant'.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap