Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Reclame van Euro-Tours misleidend

In een brief van Euro-Tours gericht aan een willekeurig geadresseerde, in de brief aangesproken als ‘klant’, wordt gesuggereerd dat namens Euro-Tours een bezorger aan de deur is geweest om een zogenaamd gewonnen prijs bij de geadresseerde van de brief af te leveren. Vervolgens wordt de geadresseerde uitgenodigd de prijs alsnog persoonlijk af te komen halen tijdens een bijeenkomst, waar ook diverse “extra’s” zullen worden overhandigd.

Wat niet uit deze brief blijkt is dat er in werkelijkheid geen bezorger aan de deur is geweest bij de geadresseerde maar dat hier om een mailing gaat, bedoeld om (potentiële) klanten te bewegen om naar een door Euro-Tours georganiseerde bijeenkomst te komen waar Euro-Tours haar reizen en diensten aanbiedt. Een zogenaamd gewonnen prijs wordt hierbij puur als lokkertje gebruikt.

Het College van Beroep oordeelt dat deze mailing een vorm van misleiding is zoals bedoeld in Artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) in verbinding met bijlage 1 onder 21 van deze code en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 van de NRC.

Daar reeds eerder een reclame-uiting van deze adverteerder (onder de naam Travel-Tours) een aanbeveling heeft gekregen wegens het maken van misleidende reclame in strijd met de Nederlandse Reclame Code, heeft het College besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen. 

Klik hier voor de link naar het volledige dossier

Bezoek ook onze lijst van non-compliant adverteerders

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap