Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Publicatie Jaarverslag 2012 van Stichting Reclame Code

Vandaag publiceert de Stichting Reclame Code (SRC) haar Jaarverslag over 2012.

Het jaarverslag geeft u inzicht in het aantal klachten over reclame-uitingen dat werd ingediend, en de beslissingen die (de voorzitters van) de Reclame Code Commissie en het College van Beroep naar aanleiding daarvan hebben genomen.
Ook vindt u een verkort financieel verslag, inclusief de begroting voor 2013.

Wederom is gebleken dat zelfregulering effectief is. 96% van de adverteerders die een aanbeveling ontving naar aanleiding van een geconstateerde overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC), paste de reclame-uiting aan of trok deze in.
Dat zelfregulering steeds meer omarmd wordt door het adverterend bedrijfsleven, blijkt ook uit de toenemende financiële ondersteuning door de adverteerders. Wij constateren met tevredenheid dat, ondanks de crisis, adverteerders hun verantwoordelijkheid nemen en hun financiële bijdrage aan SRC voldoen.

Naast een overzicht van de behandelde klachten onder de “rode cirkel”, wordt er ook apart verslag gedaan van de proactieve werkzaamheden die SRC uitvoert onder de “groene cirkel”.
Via de website www.checksrc.nl kan een reclamemaker stapsgewijs nagaan of zijn voorgenomen reclame-uiting voldoet aan de regels van de NRC en kan tegen betaling ook specifiek copy advies aangevraagd worden.
Op deze wijze beoogd SRC adverteerders te informeren, te helpen en te stimuleren om verantwoorde reclame te maken. Dit alles in het kader van “better safe than sorry”.

In 2013 heeft de Stichting veel activiteiten gepland. Een hoogtepunt zal zijn de aftrap van ons 50-jarig jubileum op 14 november 2013.
Via onze website en de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Voor verdere toelichting of vragen over ons jaarverslag kunt u contact opnemen met de directeur, Prisca Ancion-Kors, te bereiken op 020-301 33 97 of prisca.ancion@reclamecode.nl. 

Mocht u het jaarverslag als hard-copy of pdf willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met Laura van Lingen, PR en Communicatie, te bereiken op 020-301 33 91 of communicatie@reclamecode.nl.

U vindt het jaarverslag hier.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap