Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Agressieve en misleidende reclame van Baroness de Rothman


In een schijnbaar handgeschreven brief met daarbij een op naam van de klaagster gesteld ‘definitief prijscertificaat’, wekt adverteerder Baroness de Rothman de indruk dat de geadresseerde twee grote geldbedragen toegezonden zal krijgen. Enkel door het ‘beslist vandaag nog’ te antwoorden, het inzenden van enkele ‘certificaten’ en, zo blijkt, het betalen van een ‘bijdrage’ van 40 euro, zal zij de geldbedragen ontvangen.

Mede door het ontbreken van een reactie van adverteerder Baroness de Rothman acht de Commissie het niet onaannemelijk dat de in de brief gewekte indruk niet strookt met de werkelijkheid, en zij beschouwt deze wijze van reclame maken als agressieve en oneerlijke reclame.  In de brief wordt tevens een ‘rijkdomstalisman’ beloofd die een ‘onuitputtelijke geldbron’ voor de geadresseerde zal zijn. Beweren dat producten het winnen van kansspelen vergemakkelijken is voorts misleidende reclame in de zin van de Nederlandse Reclame Code.

De Commissie heeft besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, omdat de uiting met name op ouderen gericht lijkt te zijn en daarin bovendien druk wordt uitgeoefend op de geadresseerde om snel te reageren.

Link naar dossier

Amsterdam, 28 maart 2014

Voor meer informatie:
Stichting Reclame Code
Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur
Tel.: 020 - 3013397

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap