Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Nieuwe informatieverplichtingen (online) adverteerder

Sinds 13 juni 2014 is artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code aangevuld met extra informatieverplichtingen die gelden voor bijvoorbeeld webshops en straatverkoop. Deze informatieverplichtingen vloeien voort uit de nieuwe Wet Consumentenrechten die op 13 juni jongstleden in werking is getreden.

Het gaat om informatie die (volgens artikel 193f Burgerlijk Wetboek) in geval van reclame als essentiële informatie (die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen) wordt beschouwd. Zo kan gedacht worden aan het verplicht melden van de identiteit en contactgegevens van de adverteerder, de totale prijs (inclusief belastingen), de duur van de overeenkomst en voor zover van toepassing de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst. Bij een online bestelproces moet de consument onder meer expliciet duidelijk worden gemaakt dat hij door het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting aangaat. De informatie moet op passende wijze worden verstrekt.

Zie voor meer informatie over de informatieverplichtingen die gelden voor reclame ook www.checksrc.nl.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap