Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Invoering van twee nieuwe en vier geupdate reclamecodes

Met ingang van 1 januari 2015 zijn er twee nieuwe codes in werking getreden en vier bestaande codes gewijzigd. Het betreft de volgende codes: 

De nieuwe codes zijn de Code reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CMH) en de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP) .

De nieuwe code voor medische zelfzorg hulpmiddelen (CHM) is opgesteld door de Keuringsraad KOAG/KAG en is gebaseerd op de al bestaande Code Publieksreclame Geneesmiddelen. Anders dan bij geneesmiddelen gaat het bij medische zelfzorg hulpmiddelen om middelen met een fysische werking. De code is beperkt tot middelen met een farmaceutische verschijningsvorm (vloeistoffen, crèmes, tabletten, lotion etc.). Een medisch hulpmiddel is herkenbaar aan het verplichte CE-teken. Net als in geval van reclame voor geneesmiddelen en voor gezondheidsproducten, moet reclame voor medische zelfzorg hulpmiddelen vooraf worden goedgekeurd door de Keuringsraad KOAG/KAG.

De nieuwe code voor cosmetische producten (RCP) is opgesteld door de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en is gebaseerd op de Europese zelfregulering van cosmeticareclame en de Europese Cosmeticaverordening. De Code bevat onder meer bepalingen over de onderbouwing van claims over de werking van cosmetische producten, het gebruik van digitale technieken om afbeeldingen mooier te maken en het gebruik van testimonials en deskundigenverklaringen.

Code voor het gebruik van Postfilter 2015 
  wijziging: aanpassing termijn registratie van 3 naar 5 jaar + stroomschema’s toegevoegd 

Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders 
  ingevolge de de Wet op de kansspelen
(RVK) 2015 
  wijziging: nadere invulling oneerlijke reclame

Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) 2015 
  wijziging: herziening artikel gezondheidsclaims en ophoging leeftijdsgrens reclameverbod 
  naar 12 jaar, toevoeging van 4 bijlagen 

Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015 
  kleine wijziging en hernummerd: art.3 geschrapt, aanpassing toelichting artikel 6, wijziging 
  artikel 27

De volledige Nederlandse Reclame Code is te vinden op www.reclamecode.nl/nrc.

Het nieuwe boekje zal eind januari verschijnen en is aan te vragen via info@reclamecode.nl.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap