Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Veel gelijkluidende klachten over New York Pizza

De Reclame Code Commissie heeft diverse klachten ontvangen over een commercial van New York Pizza, die momenteel op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. 

In de commercial is een pizzakoerier te zien die uitglijdt op de loopplank van een woonboot, net nadat hij pizza’s heeft bezorgd. Terwijl het stel in de woonboot de pizza’s eet, is een plons te horen en hulpgeroep van de kennelijk in het water gevallen bezorger. Het stel reageert hierop door de schuifdeur te sluiten en verder te eten. 

De klachten komen op het volgende neer:
- de commercial is smakeloos;
- het niet helpen van de pizzabezorger is onfatsoenlijk en egoïstisch, en bovendien een strafbaar feit;
- het is laakbaar dat de kwaliteit en de smaak van de pizza prevaleren boven het lot van de bezorger;
- de commercial geeft een verkeer signaal af en versterkt het beeld van een steeds individualistischer maatschappij waarin men zich steeds minder bekommert om anderen. 

De Reclame Code Commissie heeft enkele klachten geselecteerd die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd en deze behandeld in de zitting van 19 februari 2015. Op 24 februari 2015 heeft de Commissie uitspraak gedaan, waarbij de klachten zijn afgewezen. 
De Commissie heeft onder meer overwogen dat sprake is van in reclame niet ongebruikelijke en voldoende herkenbare overdrijving. 
De commercial suggereert niet in ernst dat het maatschappelijk aanvaardbaar is om geen hulp te verlenen aan iemand die in het water is gevallen, en de gemiddelde consument zal de getoonde beelden niet opvatten als een instemming met of aansporing tot dergelijk gedrag. 
De commercial is duidelijk humoristisch bedoeld. Dat de commercial niet door iedereen als humoristisch wordt ervaren, onder meer doordat schijnbaar een strafbaar wordt getoond, leidt niet tot het oordeel dat de commercial in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen. 


De beroepstermijn is inmiddels verstreken; er is geen beroep ingesteld. De volledige uitspraak is te lezen op de website, dossiers 2015/00088 en 2015/00088A.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
Prisca Ancion-Kors, directeur Stichting Reclame Code, telefoon 020 3013397.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap