Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

SRC presenteert Jaarverslag 2014

UITPRAKEN RECLAME CODE COMMISSIE GOEDE LEIDRAAD VOOR ADVERTEERDERS
Zelfregulering in reclame effectief

Stichting Reclame Code (SRC) presenteert haar jaarverslag 2014. De SRC zet zich al ruim vijftig jaar in om door middel van zelfregulering reclame verantwoord te houden. In 2014 is wederom gebleken hoe effectief dit systeem is.

Net als in voorgaande jaren heeft ook in 2014 ruim 96% van de adverteerders die in strijd met de Nederlandse Reclame Code hebben gehandeld, de reclame-uiting aangepast of ingetrokken naar aanleiding van de uitspraak van de Reclame Code Commissie. 

De Stichting Reclame Code heeft als motto voor de komende jaren ‘Zichtbaar zijn, zichtbaar blijven’. De SRC geeft hier invulling aan door meer aandacht te vragen voor de proactieve dienstverlening die zij aan adverteerders biedt, zoals (in company) training, copy advies en voorlichting. Als adverteerder en bureau goed weten wat wel of niet is toegestaan, helpt hen dat bij het maken van verantwoorde reclame. ‘Better safe than sorry.’ 

Daarnaast blijft uiteraard de zorgvuldige, deskundige en efficiënte klachtenprocedure een zeer belangrijke faciliteit die de SRC aan consumenten, bedrijven en organisaties biedt. Het overgrote deel van de klachten (71%) wordt binnen zes weken door de Reclame Code Commissie afgehandeld. Verder zijn het voornamelijk consumenten die klachten indienen (97%), maar ook soms concurrenten (2%), bijvoorbeeld in het geval van vergelijkende reclame. De meeste klachten gaan over de regels rondom misleiding (44%) of de goede smaak en het fatsoen (37%). In het jaarverslag leest u in welke media de reclame-uitingen waartegen is geklaagd zijn verschenen, welke producten en diensten het betrof en waar de klachten precies op waren gebaseerd. 

Om het jaarverslag te lezen, gaat u naar www.reclamecode.nl/jaarverslagen

Voor meer informatie:
Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
directeur 
Tel: 020 301 33 97

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap