Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Aanpassing spoedprocedure afwijzing commercial door media-instelling

Dit najaar is de spoedprocedure voor media-instellingen, die een commercial niet (meer) willen uitzenden omdat deze mogelijk in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, aangepast. Hierdoor kan deze procedure, die in artikel 21 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep is geregeld, nog sneller verlopen.

Uitgangspunt van de procedure blijft dat zowel de media-instelling als de betreffende adverteerder een oordeel van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie wensen over de vraag of de aan de media-instelling aangeboden commercial in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code. Nieuw is dat de voorzitter op verzoek van beide partijen met spoed een uitspraak kan doen en dat de adverteerder niet eerst bezwaar hoeft te maken bij de voltallige Reclame Code Commissie, maar direct verzet bij de voorzitter kan instellen. 

Op basis van de Mediawet zijn alle media-instellingen/zendgemachtigden die reclame- of telewinkelboodschappen in hun programma-aanbod hebben opgenomen (STER, de lokale en regionale publieke omroepen en de commerciële omroepen), verplicht aangesloten bij de Nederlandse Reclame Code en onderworpen aan het toezicht daarop door de Stichting Reclame Code (Reclame Code Commissie). 

Als een media-instelling een reclame krijgt aangeboden voor uitzending/verspreiding en deze op grond van de Nederlandse Reclame Code niet toelaatbaar acht, moet hij de adverteerder hierover met spoed schriftelijk en met opgaaf van redenen informeren. Datzelfde geldt als het gaat om een tussentijdse beëindiging van een commercial die reeds wordt uitgezonden. De adverteerder kan binnen 7 dagen hier tegen in verzet komen bij de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De media-instelling kan vervolgens binnen 7 dagen op dit verzet reageren. Als beide partijen een snel oordeel willen, kunnen de termijnen op hun verzoek worden verkort zodat de voorzitter zo spoedig mogelijk een beslissing kan nemen. Tegen deze beslissing staat vervolgens bezwaar open bij de voltallige Reclame Code Commissie.

 

14 december 2015

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap