Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

PERSBERICHT: Jaarverslag 2015 Beslissingen Reclame Code Commissie toonaangevend; hoog compliance-cijfer herhaald

De Stichting Reclame Code presenteert haar jaarverslag 2015. Het is online te lezen op www.reclamecode.nl.

Beslissingen Reclame Code Commissie toonaangevend; hoog compliance-cijfer herhaald
Ook in 2015 gaf in 96% van de gevallen de adverteerder gehoor aan uitspraak van de Reclame Code Commissie, door de reclame-uiting in te trekken of aan te passen. Het aantal klachten dat de Reclame Code Commissie in 2015 in behandeling nam is met 15% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De klachten veranderen van aard en complexiteit. Steeds vaker betreffen ze grensoverschrijdende reclame en zijn er meer partijen bij betrokken.

Het werk van de Stichting Reclame Code is gebaseerd op twee pijlers: 

groen bolletje   Pro-activiteit: door training, copy advies, monitoring en overige diensten aan het adverterend bedrijfsleven aan te bieden, stimuleert de Stichting Reclame Code reclamemakers campagnes te ontwikkelen die voldoen aan de regels. 

rood bolletje   Regelgeving en klachtenprocedure: De Reclame Code Commissie en het College van Beroep stellen vast – na ontvangst van klachten - of de aan hen voorgelegde reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.

Zelfregulering in reclame anticipeert en biedt oplossingen om bij te dragen aan verantwoord reclame maken, digitaal en internationaal, nu en in de grenzeloze toekomst. In het jaarverslag leest u hier meer over; bovendien vindt u daar gespecificeerde cijfers van de klachtenbehandeling.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie:
Stichting Reclame Code
Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur
Tel.: 020 - 301 3397

 

 

31 mei 2016

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap