Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

SP TREKT ZICH NIETS AAN VAN NEE/JA-STICKER

De Socialistische Partij heeft in het kader van het referendum van 6 april 2016 over het verdrag van de Europese Unie met Oekraïne huis-aan-huis een folder verspreid. In de folder prijst de SP haar politieke denkbeelden met betrekking tot het associatieverdrag aan en roept zij op om bij het referendum ‘NEE’ te stemmen. Hoewel de folder ongeadresseerd reclamedrukwerk betreft, heeft de SP de folder gedeponeerd in een brievenbus die was voorzien van een zogenaamde Nee/Ja-sticker. Op de klacht die hierover is ingediend heeft de SP niet gereageerd. De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de SP artikel 3.1 van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) heeft overtreden.

De (voorzitter van de) Commissie heeft de SP al verschillende malen aanbevolen dan wel geadviseerd om niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden. De SP blijft echter de bepaling betreffende Nee/Ja-stickers, die ook door een politieke partij gerespecteerd dient te worden, overtreden. De Commissie is van oordeel dat de SP zich niet eigenmachtig kan onttrekken aan de Code VOR, die een weergave is van maatschappelijke opvattingen. Daarom wordt deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Link naar uitspraak

Amsterdam, 26 juli 2016

Voor meer informatie:
Stichting Reclame Code
Mw. mr. P.E.C. Ancion-Kors, directeur
Tel.: 020 301 3397

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap