Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Internationaal

In toenemende mate gaan reclamecampagnes de landsgrenzen over. Hoewel deze commerciële vrijheid goed is voor zowel adverteerders als consumenten, is het belangrijk dat zowel consumenten als ondernemers zélf ook beschermd worden wanneer reclame wordt gemaakt door een adverteerder die gevestigd is buiten Nederland en/of wanneer gebruik wordt gemaakt van een grensoverschrijdend medium.
Om deze reden is de Stichting Reclame Code lid van de European Advertising Standards Alliance (EASA) die gevestigd is in Brussel.

EASA

EASA is het platform van nationale zelfreguleringsorganisaties en andere organisaties die het reclamemakend bedrijfsleven in Europa vertegenwoordigen. Het is de Europese spreekbuis voor zaken op het gebied van zelfregulering van reclame. EASA heeft onder andere tot doel ervoor te zorgen dat klachten over grensoverschrijdende reclame snel en doeltreffend worden behandeld. Om dit doel te kunnen bereiken hebben de leden van EASA voor de afhandeling van klachten over grensoverschrijdende reclame afspraken gemaakt. 

EASA logo

 

Wat is grensoverschrijdende reclame?

Er is sprake van een klacht over grensoverschrijdende reclame indien geklaagd wordt tegen een reclame-uiting die uit een ander land afkomstig is. Dit betekent meestal dat een consument een reclame ontvangt van een adverteerder die buiten Nederland gevestigd is of een reclame ziet in een grensoverschrijdend medium.

Een klacht tegen grensoverschrijdende reclame dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Reclame Code.

Klik hier voor de klachtenprocedure van grensoverschrijdende reclame.


EASA 'Bluebook'

Het EASA boek over zelfregulering van reclame in Europa, ook wel bekend als ‘Blue Book’, geeft informatie over wettelijke en zelfregulerende regels over reclame in Europa. Geïnteresseerden kunnen dit boek bestellen via de website van EASA.  

EASA leden

Momenteel zijn 38 zelfreguleringsorganisaties aangesloten bij EASA. Hiervan zijn 27 afkomstig uit 25 Europese landen en 11 uit niet-Europese landen. Klik hier voor een overzicht. 


Klacht over een aankoop in het buitenland?

Hebt u een klacht over een product dat u gekocht heeft in een ander EU-land, Noorwegen of IJsland? Neem dan contact op met het Europees Consumenten Centrum (ECC). Het ECC helpt bij het oplossen van grensoverschrijdende Europese consumentengeschillen zonder tussenkomst van een rechter door gratis informatie, advies en hulp aan consumenten te bieden.
ECC logo

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap