Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Non-compliant

Non-compliant

Hier kunt u een overzicht raadplegen van reclame-uitingen die in strijd zijn bevonden met de Nederlandse Reclame Code, teruggaand tot 2009. Op ons verzoek aan de betreffende adverteerder om aan te geven of hij gevolg zal geven aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep is niet of negatief gereageerd.

Een adverteerder die in deze rubriek is geregistreerd, kan gedurende het kalenderjaar, de registratie ongedaan (laten) maken. Daarvoor dient hij contact op te nemen met de afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij van plan is alsnog gevolg te geven aan de uitspraak. Wanneer een registratie ongedaan wordt gemaakt, wordt in het overzicht genoteerd op welke datum dat is geschied en op welke wijze de adverteerder gevolg heeft gegeven aan de uitspraak.

De afdeling Compliance is bereikbaar via compliance@reclamecode.nl

OVERZICHT 2017

ADVERTEERDER                                             
MEDIUM            
UITSPRAAK
Xlens (verzoek tot ongedaanmaking ingediend op 25-4-17 vanwege nieuwe website) Website 2016/00638
     
Bongo (sms-dienst) Social Media 2016/00972
     
Pietro e Calore Dagblad/website 2016/00975
     
Wijnoutlet.nl E-mail/website 2017/00322
     
Stichting Vlees.nl Website 2017/00619
     
Alles4noppes.nl Website 2017/00607
    2017/00724

 

Non-compliant archief 2016

Non-compliant archief 2015

Non-compliant archief 2014

Non-compliant archief 2013 

Non-compliant archief 2012

Non-compliant archief 2011

Non-compliant archief 2010

Non-compliant archief 2009

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap