Stichting Reclame Code
Voor consumenten
A A A

Scholieren en studenten

De Stichting Reclame Code krijgt regelmatig vragen van scholieren en studenten die voor hun opleiding informatie zoeken over o.a. regels die bij het maken van reclame gelden. Om aan deze verzoeken tegemoet te komen hebben wij hieronder een overzicht geplaatst van veelgestelde vragen, nuttige documenten en links die gebruikt kunnen worden bij bijvoorbeeld het schrijven van een werkstuk.

Wat is zelfregulering van reclame?

Zelfregulering van reclame is een systeem waarbinnen het adverterende bedrijfsleven haar eigen verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de inhoud en wijze van verspreiding van reclame-uitingen.
De drie  partijen die samen het adverterend bedrijfsleven vormen - adverteerders, reclamebureaus en media -, hebben regels opgesteld en zorgen dat reclame-uitingen die daaraan niet voldoen, snel worden gecorrigeerd of geweerd.
Zelfregulering heeft onder meer tot doel om verregaande wettelijke beperkingen te voorkomen en daarmee de vrijheid bij het maken van reclame te behouden.

Welke reclameregels gelden er?

In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De Code bestaat uit een Algemeen Gedeelte en een Bijzonder Gedeelte.
In het Algemeen Gedeelte wordt onder meer bepaald dat reclame niet mag misleiden en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Het Bijzondere Gedeelte bevat bijzondere reclamecodes met de bijbehorende bepalingen ten aanzien van specifieke producten en diensten. Deze bepalingen gelden als aanvulling op het Algemene Gedeelte.

Wie zitten er in de Reclame Code Commissie?

Een overzicht van hoe de Reclame Code Commissie en het College van Beroep zijn samengesteld en haar leden vind je hier.

Welke reclames leiden vaak tot klachten?

Acht de Reclame Code Commissie klachten vaak gegrond of wijst zij deze vaker af? Zie voor het antwoord op dergelijke vragen de SRC jaarverslagen

checksrc 

Om adverteerders zoveel mogelijk te helpen bij het maken van verantwoorde reclame, heeft SRC de website www.checksrc.nl in het leven geroepen. Via deze website kan de adverteerder stapsgewijs toetsen of zijn concept reclame-uiting voldoet aan de regels in de NRC. De site biedt:

1. De regels van de Nederlandse Reclame Code
2. De online uitsprakendatabase met alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep sinds 2007.
3. Check SRC! met antwoord op veelvoorkomende vragen bij het maken van reclame (bijv. "Waar moet ik rekening mee houden wanneer mijn reclame-uiting gericht is op kinderen?")
4. Aanvraagformulier Copy advies

button
Daarnaast is er de website www.checkdereclamecode.nl Ook dit is een checkwebsite, gericht op iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een reclame-uiting of -campagne. Aan de hand van een paar vragen wordt de reclamemaker gewezen op de belangrijkste regels die binnen die branche of wijze van verspreiding van toepassing zijn.


Meer informatie

Als je meer informatie wilt over een specifiek onderwerp, stuur dan een mail met je vraag naar communicatie(at)reclamecode.nl

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap