Geachte heer, mevrouw,

Reclame, ethiek & toekomstige adverteerders en reclamemakers.
Marketingontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Toekomstige marketeers kijken uit naar het moment dat zij de markt mogen betreden om de net geleerde (nieuwste) technieken liefst zo snel mogelijk op de scherpst van de snede in de praktijk te brengen. In hun enthousiasme kunnen zij daarbij de basis van het reclame maken nog niet helemaal scherp in het vizier hebben, namelijk: “Reclame dient te allen tijde verantwoord te zijn.” Verantwoord adverteren vergroot de geloofwaardigheid van reclame, waardoor het vertrouwen van de consument toeneemt. Een essentiële voorwaarde voor succes op de lange termijn.

Ethiek dient daarom een belangrijk onderwerp te zijn binnen marketingopleidingen. En daar was zeker nog ruimte voor verbetering voor volgens de European Advertising Standards Alliance, de overkoepelende organisatie voor zelfreguleringsorganisaties op het gebied van reclame.
Reden voor EASA om het studieprogramma “Ethics and Advertising Standards for Future Professionals in the Digital Age te ontwikkelen voor de aangesloten organisaties.

De Stichting Reclame Code staat voor verantwoord adverteren en ziet dan ook het belang in van een goede, complete opleiding voor de toekomstige reclamemakers. Wij zijn daarom direct in dit project gestapt. Doel is om samen met hogescholen en universiteiten een samenwerking aan te gaan om lesmaterie binnen de relevante opleidingen (op nationaal niveau) verder te ontwikkelen. Wij zullen u op de hoogte houden over hoe dit zich verder ontwikkelt.

Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie


Met dank aan Bert Lagerweij, Secretaris Reclame Code Commissie

Reeds gepubliceerde berichten en uitspraken
Sinds de nieuwsbrief van oktober zijn op de website reeds diverse nieuwsberichten over zaken van de Reclame Code Commissie verschenen, waaronder de volgende ALERTS*:

*Een ALERT betekent dat de Commissie ervoor heeft gezorgd dat de uitspraak via een persbericht onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.

2009/00667 Hamburger
In de tag-on die behoort bij een televisiecommercial wordt gezegd dat de hamburgers van adverteerder worden gemaakt van koeien die lekker buiten kunnen grazen. Klager maakt hiertegen bezwaar, omdat adverteerder geen weidegang-garantie geeft. De Commissie is op grond van het ontbreken van zo’n garantie van oordeel dat niet zeker is dat al het vlees afkomstig is van koeien die buiten hebben gegraasd. Daarom is sprake van misleidende reclame.

Download hier de uitspraak.


2009/00666 Elektrisch rijden
In een krantenadvertentie wordt gemeld dat het rijden in elektrische auto’s minder CO2 uitstoot veroorzaakt. Volgens klager is dit niet juist, want de wijze waarop in Nederland elektriciteit wordt opgewekt leidt juist tot meer CO2 uitstoot bij het rijden met elektrische auto’s. De Commissie verwerpt de klacht onder verwijzing naar een TNO rapport.

Download hier de uitspraak.


2009/00775 Miljoenen Kraslot
In een advertentiecampagne wordt gezegd dat er 40 hoofdprijzen van € 1 miljoen zijn en dat op 26 december 2009 de winnende codes bekend worden gemaakt. Volgens de Commissie wekt adverteerder in de reclame de indruk dat op die datum alle winnaars van de prijs van € 1 miljoen bekend zijn, hetgeen niet het geval is. Dit is in strijd met de Reclamecode voor Kansspelen. Dat de winnaar “miljonair” wordt genoemd is, ondanks dat het om een brutoprijs van € 1 miljoen gaat, niet misleidend.

Download hier de uitspraak.


2009/00769 Brood
In een televisiecommercial wordt gesuggereerd dat brood gistversnellers en conserveringsmiddelen bevat. Dit is volgens de Reclame Code Commissie misleidend omdat gistversnellers niet bestaan en dagvers brood geen conserveringsmiddel mag bevatten. Ook heeft adverteerder door het voorgaande gehandeld in strijd met de Reclamecode voor Voedingsmiddelen en geappelleerd aan bij de consument mogelijk bestaande angstgevoelens met betrekking tot additieven.

Download hier de uitspraak.


2009/00716A Dierenleed
Een televisiecommercial begint met beelden van een konijn dat een injectie in zijn oog wordt toegediend. Later blijkt dat het niet om een echt konijn gaat, maar om een foto. De Commissie vindt de commercial niet geschikt om voor 20.00 uur te worden uitgezonden. Adverteerder is in beroep gegaan.

Download hier de uitspraak.


2009/00678 Geestelijke gezondheidszorg
Adverteerder zegt in een advertentie dat driekwart van de patiënten in de geestelijke gezondheidszorg binnen een jaar genezen zou zijn. De Commissie is van oordeel dat dit niet is aangetoond en acht de klacht gegrond.

Download hier de uitspraak.


In beroep bij het College


Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Secretaris College van Beroep
In november 2009 oordeelde het College van Beroep onder meer als volgt:

2009/00414 CvB - Advertentie voor cider in strijd met Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken

Het College bevestigde de beslissing van de Commissie dat een advertentie voor de alcoholhoudende dranken ‘Jillz’ en ‘Strongbow Gold’ in strijd is met artikel 6 lid 3 RvA. Die bepaling luidt:
“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet:
(..)
suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert”.
In de advertentie staat: “Ontdek cider, ’t verfrist!”.
Het College oordeelde dat “’t verfrist” duidt op een actieve verfrissende werking die de drank heeft op de drinker ervan. In deze mededeling ligt de suggestie besloten dat iemand door het drinken van de cider zodanig wordt verfrist in de zin van verkwikt, dat lichamelijke of geestelijke prestaties erdoor verbeteren.

Lees hier de volledige uitspraak.


2009/00420 CvB - Reclame voor BelGratis belpakketten misleidend.

Het College bevestigde de beslissing van de Commissie dat reclame voor de producten BelGratis Weekend, BelGratis Avond & Weekend en BelGratis Altijd” op www.tele2.nl misleidend is.

Het College heeft vastgesteld dat de abonnementskosten van genoemde producten betrekking hebben op zowel de vaste kosten voor het abonnement als op de mogelijkheid om binnen een bepaald tijdvak te bellen naar vaste nummers in Nederland, zonder een start- en minuuttarief te betalen (met uitzondering van betaalde internet- en servicenummers).

Nu de consument derhalve iets moet betalen om te kunnen bellen, zonder dat per gesprek een start- en minuuttarief in rekening wordt gebracht, en wel iets anders dan de onvermijdelijke kosten om op het aanbod in te gaan en het abonnement af te sluiten, is het gebruik van het begrip “gratis” in de gewraakte reclame misleidend als bedoeld in artikel 8.5 in verbinding met bijlage 1 onder 19 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Lees hier de volledige uitspraak.


2009/00478 CvB - Televisiereclame voor on-line winkelen misleidend.

Het College bevestigde de beslissing van de Commissie dat een televisiereclame waarin over online winkelen wordt gezegd: “Wat je vandaag bestelt, heb je morgen al in huis” misleidend is.
Nu deze mededeling wordt gedaan, zonder dat wordt verwezen naar voorwaarden, heeft de mededeling over de leveringstermijn een absoluut karakter.

Adverteerder maakt echter een uitzondering voor nieuwe klanten die niet het volledige bedrag willen of kunnen vooruitbetalen. Deze uitzondering ligt niet zo voor de hand, dat de gemiddelde consument daarmee rekening moet houden zonder dat in de reclame enig voorbehoud is opgenomen ten aanzien van de toegezegde levering binnen 24 uur. Om die reden is er sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 NRC.

Lees hier de volledige uitspraak.


Abonnementen database

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 1 januari 2004 tot en met de meest recente zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op onze website. De uitspraken kunnen van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen. Hier vindt u uitleg over de diverse abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het SRC e-mail alert systeem, waardoor u direct weet welke uitspraken de RCC en/of het CvB hebben gedaan m.b.t. een specifiek onderwerp.


Monitoring & Compliance Service


Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

RCC statistieken
In oktober en november 2009 heeft de Reclame Code Commissie in 64 uitspraken vastgesteld dat er sprake is van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. In 2 zaken werd de uitspraak van de Commissie daarbij onder de aandacht gebracht van een breed publiek onder meer door middel van publicatie op de website www.reclamecode.nl. In 2 zaken is er in hoger beroep een uitspraak gevraagd van het College van Beroep. Naast de 64 vastgestelde overtredingen van de Nederlandse Reclame Code, heeft de Commissie in 2 zaken een tussenbeslissing gegeven waarin de adverteerder in de gelegenheid is gesteld om nadere informatie te verstrekken aan de Commissie voordat een uitspraak kan worden gedaan.

CvB statistieken
In oktober en november 2009 heeft het College van Beroep in 5 uitspraken vastgesteld dat er sprake is van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. In 6 zaken heeft het College in beroep geen overtreding geconstateerd van de Nederlandse Reclame Code. In 1 zaak is het dossier terugverwezen naar de Reclame Code Commissie om (opnieuw) vast te stellen of er sprake is van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. Het College heeft 3 zaken in voorbereiding voor het doen van een uitspraak.

Compliance resultaten
In oktober en november 2009 hebben 61 adverteerders hun reclame-uitingen aangepast naar aanleiding van het oordeel door de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep.Ten aanzien van 2 adverteerders is er non-compliance vastgesteld in dossier 2009/00502 en dossier 2009/00255. Nadere informatie over deze dossiers is opgenomen in Het Rode Oor. Op het moment van publicatie van deze nieuwsbrief staat de compliance status van 5 uitspraken door de Commissie en 1 uitspraak door het College nog open. Het compliance resultaat van deze uitspraken leest u in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Internationaal


Spanje | Zelfreguleringsorgaan lanceert awareness campagne gericht op adverterend bedrijfsleven
De instantie voor zelfregulering in reclame in Spanje, Autocontrol, is een awareness campagne begonnen gericht op het adverterende bedrijfsleven. Het doel van de campagne, georganiseerd in samenwerking met een aantal adverteerders en de media, is o.a. om het belang van zelfregulering onder de aandacht te brengen en om nieuwe leden te werven.

Agenda


15 dec. & 14/26 jan. & 2/9 feb.
RCC zitting

14 dec. & 18 jan.
CvB zitting

17 december
SRC bestuursvergadering

Secretariaat gesloten 28, 29, 30 en 31 december i.v.m. kerstreces

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2008 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER