Geachte heer, mevrouw,

Website Nederlandse Reclame Code
De Nederlandse Reclame Code (NRC) is momenteel als een pdf document te raadplegen via www.reclamecode.nl. Op het moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een website speciaal voor de NRC. Door middel van een zoeksysteem kunt u door de NRC ‘bladeren’ en vindt u snel en gemakkelijk de reclameregels en informatie over de werkwijze van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB). De website zal in de loop van maart gelanceerd worden.

Jaarverslag 2009
In april zal de Stichting Reclame Code haar jaarverslag over 2009 publiceren. In het jaarverslag kan men onder meer lezen hoeveel beslissingen de Commissie en het College afgelopen jaar genomen hebben (ingedeeld naar product en dienst) en de top 3 reclame-uitingen waarover de meeste klachten ontvangen zijn. Het jaarverslag zal te downloaden zijn van onze website.

Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie


Met dank aan Bert Lagerweij, Secretaris Reclame Code Commissie

Reeds gepubliceerde berichten en uitspraken
Sinds de nieuwsbrief van oktober zijn op de website reeds diverse nieuwsberichten over zaken van de Reclame Code Commissie verschenen, waaronder de volgende ALERTS*:

Een ALERT betekent dat de Commissie ervoor heeft gezorgd dat de uitspraak door middel van een persbericht onder de aandacht van een breed publek wordt gebracht.

2009/00780 Financieel sterke deurwaarders
In een krantenadvertentie, die begint met de woorden “Deurwaarder verduistert 1,4 miljoen euro”, staat dat de financieel sterke deurwaarders lid zijn van Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Klager maakt hiertegen bezwaar. De Commissie oordeelt dat de klacht gegrond is, omdat, anders dan uit de uiting blijkt, er ook gerechtsdeurwaarders zijn die geen lid zijn van SGG zijn maar toch een sterke financiële positie hebben.

Download hier de uitspraak.

2009/00786 Handgeschreven brief aan de ouderraad voor schoolkaartenactie
Klager, die voorzitter is van een oudervereniging, ontvangt een handgeschreven brief die afkomstig lijkt van een vader van een kind op de desbetreffende school. In de brief, die is ondertekend door “Hans (vader van Thomas)” prijst adverteerder schoolkaarten aan. De Commissie is van oordeel dat adverteerder in strijd met de Nederlandse Reclame Code heeft gehandeld, doordat de brief niet als reclame herkenbaar is en adverteerder zich daarin niet identificeert.

Download hier de uitspraak.

2009/00845 Artikel over behandeling van aangeboren eczeem niet als reclame herkenbaar
In een publicatie in een weekblad die als auteur de naam van een arts vermeldt, staat informatie over de behandeling van eczeem, waarbij wordt ingegaan op een nieuw product voor de behandeling van eczeem. De Commissie oordeelt dat er geen sprake is van een zuiver redactioneel artikel, maar van een aanprijzing van het product. De reclame is onvoldoende als zodanig herkenbaar. Voorts acht de Commissie diverse mededelingen in het artikel angstaanjagend en misleidend en om die reden in strijd met de Nederlandse Reclame Code.
(Beroepstermijn is nog niet verstreken)

Download hier de uitspraak.

2009/00849 Zakelijk reizen met de trein
In een televisiecommercial voor zakelijk reizen met de trein wordt onder meer gezegd: “wie op tijd wil zijn, vertrouwt op de trein.” De Commissie is van oordeel dat deze mededeling te absoluut en daarom misleidend is.
(Adverteerder is in beroep gegaan)

Download hier de uitspraak.

2009/00870 Start smoking geen reclame voor tabaksproducten
In een krantenadvertentie wordt reclame gemaakt voor een smoking met de woorden “Start smoking”. Daarbij is een man te zien die een sigaret rookt. Klager maakt hiertegen bezwaar omdat de advertentie een negatief effect zou hebben op antirookcampagnes. De Commissie verwerpt de klacht, nu geen sprake is van reclame voor een tabaksproduct en de reclame-uiting duidelijk een ludiek karakter heeft.

Download hier de uitspraak.


In beroep bij het College


Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Secretaris College van Beroep In december 2009 oordeelde het College van Beroep onder meer dat een televisiereclame van C-1000 niet misleidend was (dossier 2009/00492 CvB).

Het College vernietigde de beslissing van de Commissie dat een televisiereclame voor de actie “3 halen, 2 betalen” of “2 halen, 1 betalen”, misleidend was.
De klacht was dat de actieproducten bij een bepaald filiaal van Schuitema niet voorradig waren.

Het College oordeelde dat Schuitema, door in hoger beroep gegevens over te leggen betreffende de verkochte actieproducten bij het bewuste filiaal en bij “Totaal C1000”, voldoende heeft aangetoond dat zij in het kader van de actie heeft gezorgd voor een voldoende voorraad.

Lees hier de volledige uitspraak.

Andere kwesties die in de afgelopen periode aan het College van Beroep zijn voorgelegd en waarin binnenkort een beslissing is te verwachten, betreffen onder meer:

Abonnementen database

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 1 januari 2004 tot en met de meest recente zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op onze website. De uitspraken kunnen van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen. Hier vindt u uitleg over de diverse abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het SRC e-mail alert systeem, waardoor u direct weet welke uitspraken de RCC en/of het CvB hebben gedaan m.b.t. een specifiek onderwerp.


Monitoring & Compliance Service


Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

RCC statistieken januari 2010
In januari 2010 heeft de Reclame Code Commissie in 31 uitspraken, waarvan 1 een vrijblijvend advies, geoordeeld dat er sprake is van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code. De Commissie heeft in 1 dossier (2009.00869)  beslist de uitspraak als ALERT te verspreiden. Daarnaast heeft de Commissie in 2 dossiers de zaak aangehouden om de adverteerder de gelegenheid te geven nadere informatie te verstrekken aan de Commissie voor het doen van een uitspraak (dossier 2009.00602 en dossier 2009.00779).

CvB statistieken januari 2010
In haar vergadering van 18 januari 2010 heeft het College van Beroep 6 zaken behandeld in dossiers 2009.00626, 2009.00725, 2009.00638, 2009.00668, 2009.00716(A) en dossier 2009.00655.

Compliance januari 2010
In januari 2010 hebben 20 adverteerders hun reclame-uitingen aangepast en/of ingetrokken. In 8 zaken dient de adverteerder nog te aan te geven of er aan de uitspraak gevolg wordt gegeven. In 3 zaken is nog hoger beroep mogelijk tegen de aanbeveling. De compliance status van deze dossiers staat nog open.

Compliance 2009
De compliance status van het totaal aantal aanbevelingen in 2009, inclusief het aantal dossier vermeldingen in ‘Het Rode Oor’, is als volgt:Monitoring update 2009
Op het moment van publicatie van de voorgaande nieuwsbrief in december 2009 was de status van 6 dossiers (5 uitspraken door de Commissie en 1 uitspraak door het College) lopend.

De compliance status van deze dossiers is als volgt: In dossiers 2009.00708 en 2009.00740 is compliance vastgesteld nadat de adverteerder heeft aangegeven zijn reclame-uitingen aan te passen en/of in te trekken. In twee dossiers is non-compliance vastgesteld. Deze zijn opgenomen in Het Rode Oor (dossiers 2009.00652 en 2009.00611). In dossiers 2009.00717 en 2009.00364 (College) heeft de adverteerder nog geen uitsluitsel gegeven over de wijze waarop er gevolg wordt gegeven aan de aanbeveling.

Internationaal


VS I Marketing organisaties creëren logo verantwoord online behavioural advertising
In de nieuwsbrief van augustus schreven wij dat de World Federation of Advertisers (WFA) wereldwijde beginselen voor zelfregulering bij online gedragsgericht adverteren had aangenomen. In navolging daarop heeft de WFA in samenwerking met een aantal andere gerenommeerde marketing organisaties een logo ontwikkeld welke gebruikt kan worden om aan te tonen dat er op een website op een verantwoorde wijze data wordt verzameld. Klik hier voor meer informatie (Engels).

Agenda


16 feb. & 2/11/23/30 maart & 6/13 apr.
RCC zitting

18 feb. & 15 maart & 12 apr.
CvB zitting

4 maart
SRC bestuursvergadering

14-16 apr.
EASA diverse vergaderingen, Sofia, Bulgarije

Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER