Geachte heer, mevrouw,

Aanvulling op bestaande reclamecode voor SMS diensten
De Stichting Gedragscode SMS heeft wijzigingen voorgesteld in de bestaande reclamecode voor SMS diensten. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de manier waarop reclame gemaakt mag worden voor SMS diensten gericht op jongeren onder de 16 jaar. Naar verwachting zullen de regels deze zomer van kracht worden.

Keuringsraad KOAG/KAG
Met de Keuringsraad KOAG/KAG voert de Stichting Reclame Code besprekingen om er voor te zorgen dat het toetsingskader van beide organisaties voor de beoordeling van (publieks)reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gelijk zijn.

Veel gestelde vragen over de Financiële Bijdrage aan Stichting Reclame Code (SRC)
Aan adverteerders met een bruto mediabesteding van €1 miljoen of meer is een financiële bijdrage gevraagd.

Veel gestelde vragen daarover zijn:


Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie


Reeds gepubliceerde berichten en uitspraken
Sinds de nieuwsbrief van april zijn op onze website geen nieuwe ALERTs* gepubliceerd.

Een ALERT betekent dat de Commissie ervoor zorgt dat de uitspraak door middel van een persbericht onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht.

De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelde onder meer als volgt.



2010/00143A Hoe heet wordt de soep opgediend?
In een parodie op de bekende Cup a Soup commercial waarin “Sjors” de hoofdrol speelt, gooit een man achteloos de inhoud van een beker soep in het gezicht van een man die achter hem staat. Diverse klagers achten de commercial om die reden in strijd met de goede smaak en goede zeden. De RCC wijst de klachten echter af, omdat er duidelijk sprake is van een humoristisch bedoelde overdrijving en de kijker zal begrijpen dat er niet daadwerkelijk met hete soep wordt gegooid. Ook vond de RCC de commercial niet nodeloos kwetsend voor mensen met brandwonden.

Download hier de uitspraak.

2010/00166 Alcoholist van de week
Op een website staat de rubriek “Alcoholist van de week”. In deze rubriek wordt de foto gepubliceerd van een cafébezoeker die in een bepaalde week het meest dronken was. Deze persoon kan daarmee een gratis drankje en gratis entree tot het café verdienen. De Commissie is van oordeel dat deze reclame-uiting de voor alcoholreclame noodzakelijke terughoudendheid mist en bovendien in strijd met de goede smaak en goede zeden is. Ook mag niet met gratis drank worden geadverteerd.

Download hier de uitspraak.

2010/00190 Is houtstook CO2 neutraal?
Een adverteerder beweert in een reclame voor houtkachels dat het stoken met hout CO2 neutraal is. De Commissie oordeelt dat de adverteerder de juistheid van deze milieuclaim niet heeft aangetoond. Ook andere milieuclaims van deze adverteerder in verband met het stoken met hout acht de RCC in strijd met de Milieu Reclame Code en bovendien misleidend.

Download hier de uitspraak.

2010/00193 Vergelijkende reclame
In een televisiecommercial gaat “Dennis” bij zijn buurvrouw televisie kijken omdat hij op zijn eigen televisie te veel storingen heeft. Zijn buurvrouw is geabonneerd op een andere telecom aanbieder. In de reclame wordt nadrukkelijk naar een concurrent van deze aanbieder verwezen met de boodschap dat het product van die concurrent (Digitenne) belangrijke nadelen heeft. De RCC acht dit in de gegeven omstandigheden toelaatbaar. Wel is de RCC van oordeel dat in de reclame misleidende informatie over de prijs wordt gegeven. Daardoor zal de gemiddelde consument ten onrechte menen dat het product van adverteerder maar € 4,50 duurder is dan Digitenne.

Download hier de uitspraak.

2010/00053 Probo Koala
In enkele landelijke dagbladen verschijnt een advertentie in verband met het scheepsafval van de Probo Koala. In de uiting staat dat dit afval geen dodelijk of ander ernstig letsel kon veroorzaken “zo bevestigt High Court in Londen”. Ook staat in de uiting dat de adverteerder altijd streeft naar een goede invulling van haar economische en maatschappelijke betrokkenheid bij de West-Afrikaanse regio. Greenpeace stelt dat de uiting om diverse redenen misleidend en in strijd met de Nederlandse Reclame Code is. De RCC acht de klacht uitsluitend gegrond voor zover het gaat over de beweerdelijke maatschappelijke betrokkenheid van adverteerder bij de West-Afrikaanse regio. De rest van de klacht werd afgewezen.
Het appeltermijn loopt nog, men kan nog in beroep gaan.

Download hier de uitspraak.


In beroep bij het College


2009/00696 Promotioneel kansspel in aanbieding voor sms-diensten
Op een website zijn een aantal iPhones te zien die men kan winnen door deel te nemen aan een promotioneel kansspel, waarmee men zich overigens tevens abonneert op de betaalde sms-abonnementsdienst van de adverteerder. De iPhones zijn in diverse kleuren afgebeeld en worden aangeduid met de toevoeging Shine. Het CvB acht dit in strijd met de eisen van professionele toewijding, nu een dergelijk type iPhone niet bestaat. Uit de uiting blijkt niet dat het om een gekleurd hoesje gaat. Ook is het CvB van oordeel dat onvoldoende blijkt dat het meedoen aan de prijsvraag impliceert dat men tevens een betaald abonnement afsluit. De consument had hierover duidelijk moeten worden geïnformeerd, ook omdat deze doorgaans vluchtig kennis neemt van de informatie op een beeldscherm.

Download hier de uitspraak.

2009/00820 Prijs geldt niet voor uitgebeelde situatie
In een televisiecommercial is te zien dat in een woning gelijktijdig naar twee televisies wordt gekeken. Daarbij wordt gezegd dat men voor “maar € 8,50 per maand” naar Digitenne kan kijken. Dit bedrag is alleen juist indien men gebruik maakt van één ontvanger met bijbehorende smartcard, en geldt dus niet voor de in de commercial getoonde situatie die een tweede ontvanger en smartcard vereist. Daaraan zijn extra kosten verbonden. Het CvB bevestigt de uitspraak van de RCC dat er sprake is van misleidende reclame.

Download hier de uitspraak.

2009/00336 Sneller is niet altijd beter
In een televisiecommercial wordt gezegd dat Advil sneller werkt dan twee normale paracetamol tabletten. De Commissie acht dit in strijd met artikel 88 van de Geneesmiddelenwet, dat een verbod bevat om in een reclame-uiting te zeggen of de indruk te wekken dat het ene geneesmiddel beter werkt dan het andere. Het College oordeelt anders. Het CvB overweegt dat genoemd artikel restrictief moet worden uitgelegd en dat volgens wetenschappelijke inzichten onderscheid bestaat tussen de snelheid van de werking en de werking zelf. Nu de televisiecommercial voorts veelvuldig in Nederland is uitgezonden zonder dat in het kader van het bestuurlijke toezicht op de naleving van de Geneesmiddelenwet aan adverteerder boetes zijn opgelegd, kan niet worden gezegd dat de televisiecommercial in strijd met de wet is.

Download hier de uitspraak.

2010/00039 Voor 22.00 uur besteld, de volgende dag in huis
Klager die voor 22.00 uur bij adverteerder een bestelling plaats, krijgt de zaken niet de volgende dag thuisbezorgd, zoals op de website staat. Het CvB bevestigt het oordeel van de RCC dat er sprake is van misleidende reclame. Het beroep van de adverteerder op een beperkende voorwaarde wordt afgewezen, nu deze onvoldoende duidelijk is en de consument om die reden zal aannemen dat sprake is van een toezegging die zonder voorbehoud wordt gedaan.

Download hier de uitspraak.

Met dank aan Bert Lagerweij, Secretaris College van Beroep


Abonnementen database

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van de afgelopen vijf jaar zijn beschikbaar in de uitsprakendatabase op onze website. De uitspraken kunnen van dienst zijn bij nieuw te ontwikkelen campagnes of kunnen gebruikt worden om een mogelijke zaak voor de rechter te onderbouwen. Hier vindt u uitleg over de diverse abonnementmogelijkheden, waaronder een abonnement op het SRC e-mail alert systeem, waardoor u direct weet welke uitspraken de RCC en/of het CvB hebben gedaan m.b.t. een specifiek onderwerp.

Monitoring & Compliance Service


Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Coördinator

RCC statistieken: april en mei 2010
In april en mei 2010 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) in 51 zaken beslist dat de Nederlandse Reclame Code (NRC) was overtreden (31 aanbevelingen in april, 20 aanbevelingen in mei). In 32 zaken besliste de RCC dat er geen overtreding was van de NRC (21 afwijzingen in april en 11 afwijzingen in mei).

In 3 zaken heeft de RCC beslist om de behandeling van de klacht 14 dagen aan te houden om de adverteerder in de gelegenheid te stellen extra informatie beschikbaar te stellen aan de RCC. In 2 zaken heeft de voorzitter van de RCC (Vab) gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid een klacht direct toe te wijzen, omdat een overtreding van de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk werd geconstateerd.

CvB statistieken: april en mei 2010
In april 2010 heeft het College van Beroep (CvB) in 2 zaken de beslissing van de RCC bevestigd dat de NRC was overtreden. In 1 zaak kwam het CvB tot een ander oordeel dan de RCC door te beslissen dat wel sprake was van een overtreding van de NRC. In 1 zaak was het CvB van oordeel dat de klacht alsnog moest worden afgewezen.

In mei 2010 werden 3 hoger beroepszaken behandeld die leidden tot beslissingen om (alsnog) de klacht af te wijzen (geen overtreding van NRC).

Compliance
De compliance status van het totaal aantal aanbevelingen in 2010, inclusief het aantal dossier vermeldingen in ‘Het Rode Oor’, is als volgt:



Non-compliance: Het Rode Oor
Er zijn 2 dossiers in Het Rode Oor geplaatst. Het betreft:

Update
In 5 dossiers heeft de adverteerder nog geen uitsluitsel gegeven of en, zo ja, op welke wijze er gevolg zal worden gegeven aan de aanbeveling. De status van deze dossiers zal in geval van non-compliance in de eerstvolgende nieuwsbrief onder uw aandacht worden gebracht.

 

Nieuw bij de Reclame Code Commissie (RCC)/ College van Beroep (CvB)


Namens de consumenten
Aan een aantal consumentenorganisaties is gevraagd kandidaten voor te dragen voor het lidmaatschap van de Reclame Code Commissie en/of College van Beroep. Met ingang van 17 juni 2010 zijn de volgende leden door het bestuur van de SRC benoemd om “namens consumenten” zitting te nemen in:

Reclame Code Commissie:

College van Beroep: Namens de adverteerders

Reclame Code Commissie: 

Overige mededelingen secretariaat SRC


Jessica Bookelmann, marketing & communicatie coördinator bij SRC, is bevallen van een gezonde dochter Evi op 17 april jl. Begin augustus gaat Jessica weer aan het werk. Tijdens verlof wordt Jessica vervangen door Karina Heideman.

Willemijn Hengeveld, secretaris van de Reclame Code Commissie, is op 5 juni getrouwd en ondertekent de RCC uitspraken voortaan als Mr. W.J Reinhold-Hengeveld.









Agenda

22/29 juni & 15/22 juli & 17/26/31 augustus
RCC zitting

14 juni & 5 juli & 23 augustus
CvB zitting

17 juni
SRC bestuursvergadering






Voor meer informatie over de SRC, hoe u contact met ons op kunt nemen, etc. kunt u onze website raadplegen.
COPYRIGHT © 2010 | STICHTING RECLAME CODE | WWW.RECLAMECODE.NL | DISCLAIMER