Geachte heer, mevrouw,

Per 1 januari 2011 wordt Code Postfilter onderdeel van de Nederlandse Reclame Code. Code Postfilter regelt het raamwerk waarbinnen het Post Register en het Nationaal Overledenen Register dienen te worden gebruikt. In het Post Register kunnen consumenten zich laten registreren die geen geadresseerde brievenbus reclame wensen te ontvangen. Met het Nationaal Overleden Register wordt de gelegenheid geboden om gegevens te blokkeren van personen die zijn overleden. Vanaf de datum van registratie duurt het 6 weken voordat de registratie is geŰffectueerd. Code Postfilter is een initiatief van Stichting Postfilter die de beide registers sinds 1 oktober 2009 beheert. Of een bedrijf of organisatie de verplichtingen uit Code Postfilter op juiste wijze heeft nageleefd wordt uiteindelijk vastgesteld door de Reclame Code Commissie.

Een andere Bijzondere Reclamecode die ingrijpend gewijzigd is en binnenkort in werking zal treden, betreft de Code SMS-dienstverlening. Het bedrijfsleven scherpt de code aan met name door een vast logo te introduceren waardoor onder meer de kosten van de SMS-dienst duidelijker wordt afgebeeld in de reclame-uiting.

Voor uitgebreide informatie verwijs ik alvast naar het binnenkort te verschijnen persbericht over deze Bijzondere Reclamecodes.

Prisca Ancion-Kors, Directeur SRC

De RCC in actie

De afgelopen paar maanden deed de Reclame Code Commissie onder meer de volgende uitspraken:

2010/00600 Reclame voor VakantieVeilingen.nl misleidend.

Op een billboardaffiche staat:
“Avondje uit
Vanaf 1 euro!

VakantieVeilingen.nl
Jij bepaalt wat je betaalt!”.

De RCC oordeelt dat de vermelding “Vanaf 1 euro” niet juist is, omdat daarnaast een bedrag van € 4,- aan administratiekosten moet worden betaald.

In zoverre acht de Commissie de reclame misleidend. Het bezwaar tegen de mededeling “Jij bepaalt wat je betaalt” wijst de Commissie af, omdat voor de gemiddelde consument duidelijk is dat bedoeld is dat men een bod kan uitbrengen, waarvan men zelf de hoogte kan bepalen. Dat derden mogelijk een hoger bod zullen uitbrengen, waardoor men daarboven dient te bieden of te stoppen, maakt de mededeling niet ontoelaatbaar.

Download hier de uitspraak.

2010/00533 VIP-bonus
Met betrekking tot een geadresseerde mailing van adverteerder diende de Consumentenbond een klacht in. De folder zou misleidend en agressief zijn. De Commissie heeft geoordeeld dat in de folder ten onrechte wordt gesuggereerd dat je met een ‘gelukszegelcode’ kans maakt op een VIP-bonus van € 6.500,-.

De gelukszegelcode – die voor 95% van de geadresseerden hetzelfde is – bepaalt namelijk alleen hoeveel gratis geschenken je ontvangt bij een bestelling en niet of je de unieke hoofdprijs, die maar één keer wordt uitgereikt, hebt gewonnen. Ook wordt in dit verband gesproken over ‘Ontdek het nu’ en ‘Topzomer’ terwijl de winnaar van de VIP-bonus niet in de zomer maar pas in januari van het volgende jaar bekend wordt gemaakt alsook de daadwerkelijke uitkering van het bedrag plaatsvindt. De klacht dat in de folder onduidelijke of ondubbelzinnige termen worden gebruikt, is naar het oordeel van de Commissie niet voldoende concreet gemaakt. Evenmin is sprake van agressieve reclame omdat niet in geschil is dat de VIP-bonus wordt uitgekeerd.

Download hier de uitspraak.

2010/00652 Gezonde wijn?
Adverteerder schrijft op het etiket op de achterzijde van de door hem geproduceerde wijn dat volgens de meeste publicaties het drinken van 2 à 3 glazen wijn per dag gezond is. Tegen deze uiting worden verschillende klachten ingediend. De Commissie moest zich naar aanleiding van deze klachten onder meer buigen over de vraag of het etiket als reclame moet worden beschouwd. 

Dit is volgens de Commissie het geval. Vervolgens oordeelt de Commissie dat de uiting in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken is, omdat niet naar voor de gezondheid gunstige effecten van alcoholhoudende drank mag worden verwezen. Daarnaast is de uiting volgens de Commissie in strijd met de Europese regelgeving met betrekking tot gezondheidsclaims. Adverteerder heeft zich aan deze beslissing geconformeerd en zal de etiketten van nieuwe flessen aanpassen.

Download hier de uitspraak.

Met dank aan Judith Borret-Bouritius, Willemijn Reinhold-Hengeveld en Remke Westerhof, secretarissen Reclame Code Commissie

In beroep bij het College

2010/00301 CvB Promotioneel kansspel en abonnement
Adverteerder zendt een aantal personen een e-mail met daarin een uitnodiging om aan een prijzenfestijn mee te doen. Als men op de uitnodiging klikt, belandt men op een website van adverteerder waar op de eerste schermen alleen informatie over het promotionele kansspel wordt gegeven. 

Daarna volgen schermen waarop ook informatie staat over de mogelijkheid om, indien men dat wenst, niet alleen met het promotionele kansspel mee te doen maar ook een abonnement te nemen op het tijdschrift van adverteerder. Het College oordeelt in navolging van de Reclame Code Commissie dat de informatie over het abonnement voldoende duidelijk is en ook voldoende opvalt.

Download hier de uitspraak.

2010/00460 CvB Voorwaarden kortingsactie winkelproduct die alleen op internet staan
Op de voorzijde van een pak sinaasappelsap staat dat het product “al snel 10 euro waard is”. Voor de voorwaarden van de actie wordt naar de website van adverteerder verwezen. Op het moment dat de actie is geëindigd, is het product met daarop de mededelingen over de kortingsactie nog steeds in de winkels te koop.

De Commissie oordeelt dat er sprake is van misleidende reclame, omdat op de verpakking geen datum staat waarop de actie eindigt. Het College verwerpt het verweer van de adverteerder dat de consument op internet moet kijken of de actie nog geldig is en bevestigt de beslissing van de Commissie. Volgens het College kan van de gemiddelde consument niet worden verwacht dat deze in een supermarkt via internet controleert of de actie nog geldig is.

Download hier de uitspraak.

Met dank aan Bert Lagerweij, secretaris College van Beroep

Monitoring & Compliance Service

Door Fabian Bloem, Monitoring & Compliance Co÷rdinator

RCC statistieken: september en oktober 2010
In september en oktober 2010 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) in 45 zaken beslist dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (NRC) (24 aanbevelingen/ september, 21 aanbevelingen/oktober).
In 48 zaken besliste de RCC dat er geen overtreding was van de NRC (26 afwijzingen/september en 22 afwijzingen/oktober ). 

In 2 verschillende zaken heeft de RCC beslist om de behandeling van de klacht 14 dagen aan te houden in afwachting van een nadere reactie door adverteerder.
In 1 zaak heeft de voorzitter van de RCC gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid de klacht direct toe te wijzen (Voorzittersaanbeveling).

CvB statistieken: september en oktober 2010
Er zijn geen zaken behandeld die in september 2010 hebben geleid tot een beslissing door het College van Beroep (CvB).
In oktober 2010 zijn er 7 zaken behandeld door het CvB. Daarin werd 2 keer het oordeel van RCC bevestigd om de reclame-uiting in strijd te achten met de NRC (toewijzing klacht). 4 keer werd het oordeel van RCC bevestigd om de klacht af te wijzen (geen strijd met NRC). 1 keer werd alsnog de klacht in zijn geheel afgewezen na instellen van incidenteel beroep tegen een (specifiek) onderdeel van de beslissing door de RCC.

Compliance
De compliance status van het totaal aantal aanbevelingen in 2010, inclusief het aantal dossier vermeldingen in ‘Het Rode Oor’, is als volgt:


Non-compliance: Het Rode Oor
Er zijn 3 dossiers nieuw in Het Rode Oor.

In dossier 2010/00342 (d.d. 7 september 2010 meldingsdatum) wilde de adverteerder de vermelding van het motorvermogen niet juist weergeven in de auto advertentie. Daarbij is tevens de uitgever op de hoogte gesteld met het verzoek om, indien het motorvermogen in de desbetreffende advertentie wordt vermeld, dit in ieder geval in kilowatts (kW) te laten plaatsen.

In dossier 2010/00537A en dossier 2010/00548 (d.d. 18 oktober 2010 meldingsdatum) is er geen reactie ontvangen van de adverteerder om de uiting aan te passen of in te trekken. Daarbij ging het om geadresseerde ‘nepfacturen’. Deze twee dossiers over ‘nepfacturen’ zijn daarbij beschikbaar gesteld aan Stichting Acquisitiefraude.

Update
Op dit moment zijn er drie dossiers waarin nog vastgesteld dient te worden op welke termijn er gevolg wordt gegeven aan de aanbeveling van de Reclame Code Commissie. De verwachting is dat deze dossiers niet in ‘Het Rode Oor’ geplaatst hoeven te worden, omdat de adverteerder (wel) gevolg wil geven aan de aanbeveling. Mocht dit niet het geval zijn, dan vindt u deze dossiers terug in ‘Het Rode Oor’.
Agenda

RCC zitting
23 en 30 november
9 en 16 december

CVB zitting
22 november en 13 december

SRC bestuursvergadering
14 december