A A A

De behandeling van een klacht

Hieronder volgt de samenvatting van de procedure volgens het Reglement.
Bij verschillen tussen onderstaande werkwijze en het Reglement geldt het Reglement als de enige juiste tekst.

« vorigevolgende »