A A A

Ontvankelijkheidstoets

I. Nadat een klacht is ingediend, wordt in de eerste plaats beoordeeld of deze ontvankelijk is. Daarbij wordt bekeken of naam en adres kloppen (anonieme klachten worden niet in behandeling genomen) en of de klacht voldoende gemotiveerd is. Indien mogelijk dient ook voldoende documentatie te zijn overgelegd. Dit zijn belangrijke eisen omdat een adverteerder voldoende in staat moet zijn zich tegen een klacht te kunnen verweren.

« vorigevolgende »