A A A

Voorzittersbeslissing na mogelijkheid tot verweer door adverteerder

Indien de voorzitter geen gebruik maakt van de bevoegdheid een klacht direct af te wijzen, wordt de adverteerder altijd om een schriftelijke reactie gevraagd. De adverteerder krijgt 14 dagen de tijd om tegen een klacht verweer te voeren. Het verweer wordt altijd aan de klager toegezonden. Na ontvangst van het verweer of als de adverteerder afziet van het voeren van verweer, kan de voorzitter opnieuw besluiten zelf over de klacht te beslissen. Indien dat het geval is, kan de voorzitter de volgende uitspraken doen;

A. Afwijzing van de klacht door de voorzitter 

Een afwijzing kan om dezelfde redenen plaatsvinden als onder II genoemd. De klager kan tegen de afwijzing bezwaar maken bij de voltallige Reclame Code Commissie (zie hoofdstuk 9).

B. Toewijzing van de klacht door de voorzitter

De voorzitter kan tot een toewijzing besluiten indien hij van oordeel is dat de Commissie de klacht zal toewijzen en;

* degene tegen wie de klacht is gericht geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren of;

* degene tegen wie de klacht is gericht deze heeft erkend of;

* de voorzitter ook na ontvangst van het verweer bij dit oordeel blijft

De toewijzing van de klacht gebeurt op de wijze als vermeld in hoofdstuk 8. De voorzitter kan de uitspraak echter niet als 'Alert' laten verspreiden. De adverteerder kan tegen de toewijzing van de klacht bezwaar maken bij de voltallige Reclame Code Commissie (zie hoofdstuk 9).

« vorigevolgende »