A A A

Spoedeisende Zaken

Indien de voorzitter van de Commissie van oordeel is dat een zaak spoedeisend is, kan hij bepalen dat deze binnen 14 dagen door de Commissie wordt behandeld (artikel 8 lid 1 Reglement). In dat geval geldt ook een kortere appèltermijn.

« vorigevolgende »