A A A

Voorziening bij identieke klachten

De voorzitter kan, indien tegen een reclame meer klachten van dezelfde aard of strekking worden ingediend, bepalen dat deze niet meer in behandeling worden genomen en dat wordt volstaan met het behandelen van de klachten die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd.

Op de website van SRC kan vermeld worden welke reclame-uiting dit betreft. Zodra de Commissie uitspraak heeft gedaan, kan daarvan via de website kennis worden genomen. De klagers waarvan de klacht niet afzonderlijk in behandeling is genomen, krijgen de beslissing toegezonden nadat deze definitief is geworden.

« vorigevolgende »