a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/07.0028A

Datum:

13-02-2007

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een televisiereclame van de Consumentenbond, waarin het volgende wordt gezegd:
“Eén van deze twee kinderzitjes kwam heel goed uit onze test.
De andere kunnen we helaas niet veilig noemen.”
Vervolgens verschijnt in beeld de tekst: “Consumentenbond. Dan weet je het” en “Kijk op www.consumentenbond.nl om lid te worden”.

De klacht

Klager acht de uiting misleidend omdat kinder-autozitjes zonder CE-keurmerk niet in de EG verkocht mogen worden en onveilige kinderzitjes het CE-keurmerk niet krijgen.
Voorts is klager van mening dat de uiting de kijker onterecht angst aanjaagt.

Het verweer

Adverteerder zegt niet dat het andere zitje onveilig is. In de uiting wordt gezegd dat het niet veilig genoemd kan worden, omdat de Consumentenbond van oordeel is dat de geldende Europese regels tekort schieten en dat zitjes pas echt veilig zijn wanneer deze beduidend meer bieden dan het wettelijke minimum. De tests die adverteerder doet zijn dan ook zwaarder, realistischer en uitgebreider.
Adverteerder heeft beoogd te benadrukken dat er verschillen zijn tussen kinderzitjes. Er zijn significante verschillen in bescherming tussen de zitjes die te koop zijn. Hierover wil adverteerder consumenten informeren. Adverteerder zendt als bijlage het testoordeel over kinderzitjes uit de Consumentengids.

De mondelinge behandeling

Klager is van mening dat in de uiting wordt gesuggereerd dat er onveilige kinderzitjes in Nederland te koop zijn.
Adverteerder handhaaft zijn standpunt, maar neemt in overweging dat in de uiting wellicht beter “minder veilig” had kunnen worden gezegd.

Het oordeel van de Commissie

In de uiting wordt gezegd “Eén van deze twee kinderzitjes kwam heel goed uit onze test. De andere kunnen we helaas niet veilig noemen”. Hiermee geeft adverteerder aan dat hij kinderzitjes heeft getest en dat één van de twee getoonde zitjes naar zijn oordeel niet veilig genoemd kan worden.
De Commissie acht het aannemelijk dat adverteerder bij het testen zwaardere, realistischere en uitgebreidere normen hanteert dan de betrokken Europese instanties. Klager heeft dit ook niet weersproken.
Volgens het testoordeel van adverteerder voldoen alle 38 geteste autozitjes aan de wet, maar zijn er 4 zitjes die “ver beneden de maat” beschermen. Er zijn 7 zitjes die bij een frontale botsing matig beschermen en 1 slecht. Van de 7 eerdergenoemde zitjes beschermen 2 ook matig bij een botsing van opzij.
Van zitjes die ver beneden de door adverteerder gestelde normen beschermen, mag adverteerder zeggen dat deze naar zijn mening niet veilig te noemen zijn.
Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de uiting niet misleidend.

De uiting appelleert weliswaar aan gevoelens van angst maar gezien de testresultaten van adverteerder, gebeurt dit niet zonder te rechtvaardigen redenen.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken