a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/1433/06.0337

Datum:

09-01-2007

Uitspraak:

vernietiging aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een televisiereclame van Visionclinics, waarin onder meer wordt gezegd:
”Visionclinics ooglaserbehandelingen. Door de Consumentenbond als beste beoordeeld, Visionclinics”.

De klacht

Visionclinics is door de Consumentenbond als beste ooglasercentrum beoordeeld, maar dat was in 2003. Dat wordt er niet bij gezegd. De claim is verouderd zodat de uiting misleidend is.

Het verweer

De Consumentenbond oordeelde Visionclinics in september 2003 als enige als “zeer goed”. Dit is het laatste onderzoek dat de Consumentenbond heeft gedaan. Op onze website vermelden wij dit uitgebreid.

Het oordeel van de Commissie (4 september 2006)

Naar adverteerster heeft erkend, dateert de in de uiting bedoelde beoordeling van 2003. Nu deze belangrijke informatie niet in de uiting is vermeld, acht de Commissie deze niet voldoende duidelijk en daardoor in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Dat de website aanvullende informatie geeft, doet hieraan niet af.

De beslissing

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De grieven

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

Ten onrechte heeft de Commissie geen belang gehecht aan het feit dat in iedere bron van VisionClinics die men raadpleegt om zich nadere informeren over ooglaserbehandelingen bij VisionClinics wel vermeld wordt wanneer het in de televisiereclame genoemde onderzoek gehouden is. Bovendien is geen sprake van een verouderd onderzoek; het bewuste onderzoek uit 2003 is het enige onderzoek dat de Consumentenbond onder ooglaserklinieken heeft gedaan. Tenslotte wijst VisionClinics erop dat nu van de Consumentenbond niets is vernomen deze kennelijk geen bezwaar heeft tegen de televisiereclame.

De mondelinge behandeling

Het standpunt van VisionClinics is nader toegelicht.

Het oordeel van het College

VisionClinics heeft onweersproken meegedeeld dat het onderzoek waarnaar in de gewraakte televisiereclame wordt verwezen het enige en derhalve meest recente onderzoek van de Consumentenbond naar ooglaserklinieken is. Ter vergadering heeft VisionClinics nog meegedeeld dat er thans geen aanwijzingen zijn dat de Consumentenbond op korte termijn opnieuw een onderzoek naar ooglaserklinieken zal doen. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat in de uiting -zoals Van den Dungen in haar klacht heeft gesteld- “verouderde (..) informatie” wordt gegeven.

Dat het onderzoek waarnaar wordt verwezen, dateert uit 2003 acht het College, nu het geen verouderde informatie betreft en nu de zinsnede “door de Consumentenbond als beste beoordeeld” inhoudelijk ook niet nader is toegelicht, zodat men zich terzake van de inhoud van het desbetreffende onderzoek kennelijk nader dient te informeren, niet dermate essentieel, dat dit uitdrukkelijk in de uiting had moeten worden vermeld. Van onduidelijkheid of misleiding is naar het oordeel van het College geen sprake. Derhalve wordt als volgt beslist.

De beslissing

Het College vernietigt de beslissing van de Commissie.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken